På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Utbildningar

För att fördjupa sin kunskap om och förmåga till positivt och utvecklande samspel finns möjlighet att delta i olika typer av fördjupningsgrupper.

Programmet vägledande samspel använder framför allt vägledningsgrupperna som forum för att öka medvetenhet och lyhördhet i samspel. Vid ca fem träffar förs samtal under ledning av diplomerad vägledare, för att fördjupa sig i frågor som rör samspel med utgångspunkt i de tre dialogerna. Vägledningsgrupperna är kärnan i att implementera vägledande samspel och man kan med fördel delta i flera vägledningsgrupper över tid.

Basutbildningen erbjuder en fördjupad kunskap om samspel med utgångspunkt i de tre dialogerna och teorierna bakom. Utbildningen har som fokus att uppmärksamma och utveckla positivt samspel människor emellan. Basutbildningen sträcker sig över ca. en termin och innefattar fem heldagsträffar i grupp med andra deltagare, samt egna studier och inlämningsuppgifter.

Efter avslutad Basutbildning finns möjlighet att ytterligare fördjupa sig genom att gå vägledarutbildning. Vägledarutbildningen sträcker sig över ca en termin och innefattar 5 heldags-träffar i grupp med andra deltagare, samt egna studier och inlämningsuppgifter. Utbildningen ger en fördjupad kunskap om teorier och forskning om samspel, men också en möjlighet att praktiskt öva kring och undersöka de olika dialogerna. Utbildningen innefattar också att varje deltagare planerar och håller i en vägledningsgrupp inom ramen för utbildningen. Vid avslutad utbildning är man diplomerad vägledare och har möjlighet att på egen hand hålla i vägledningsgrupper.

Ledare inom förskola och skola får utbildning med inriktning på ledarskap och verksamhetsutveckling. Ledarens uppdrag är att stödja implementering av programmet och dess förhållningssätt i den egna verksamheten samt att kunna använda det i sitt eget ledarskap i mötet med personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Stiftelsen ICDP erbjuder utbildning till utbildare (Nivå 3). För att söka utbildningen krävs att du är diplomerad vägledare och att du hållit i vägledningsgrupper. Utbildningen sträcker sig över 2 år. Som utbildare kan du hålla i vägledarutbildning.

Senast uppdaterad: 3 september 2019

Publicerad: 20 mars 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se