Meny

Mänskliga rättigheter

Förskolans och skolans demokratiuppdrag och arbetet med mänskliga rättigheter är en utmaning som kräver mycket eftertanke och arbete. FN:s konvention om barnets rättigheter ger oss en viktig värdegrund i denna process och Programmet Vägledande samspel/ICDP kan vara ett användbart hjälpmedel i arbetet.

Barnkonventionen säger att vi ska respektera barns lika värde och ICDP ger oss vägledning i hur vi kan göra detta. Att arbeta utifrån Programmet Vägledande samspel/ICDP kan vara användbart när man som pedagog vill utveckla strategier för att planera, genomföra och följa upp arbetet med barns och ungas rättigheter i utbildningsverksamheter.

Boktips för fortsatt läsning!

Barns och ungas rättigheter i utbildning, Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt, Nina Thelander.

Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...? Tomas Englund (red.)

Länkar

Barnrätt för alla

Barnrättsdagarna 2018

 

Senast uppdaterad: 27 november 2018

Publicerad: 25 april 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se