Nyheter i LGR 11

LGR11

Vet du om att läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11, reviderades tidigare i år? Den utsprungliga upplagan har nu kompletterats med bl.a. kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk samt syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmet. Dessutom finns nu även en kursplan och kunskapskrav för samiska.

En annan förändring är att kunskapskraven i tabellform i slutet av varje kursplan är borttagna. Tabellerna finns nu istället bara på Skolverkets webbplats.

Ladda hem den reviderade upplagan av LGR 11 här nedan:

 

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad: 28 oktober 2016

Publicerad: 28 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?