Meny
  • Start
  • / Grundsärskolan

Grundsärskola i Örebro kommun

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

På denna sida kan du hitta all information om grundsärskolan i Örebro kommun.

Adolfsbergsskolan, årskurs 1-9 (inriktning autism)


Skolans hemsida hittar du här!

Mer information om skolan kommer.


Brickebackens skola, årskurs 1-9

Grundsärskolans namn:

Brickebackens särskola

Adress till skolan:

Björkrisvägan 18, Box 31240, 70135 Örebro

Kontaktperson, rektor för verksamheten, telefonnummer och mailadress

Malin Skyrman Kindervall, telefon: 019-212545, malin.skyrman.kindervall@orebro.se

Har grundsärskolan båda kursplanerna, ämnen, ämnesområden:

Ja

Hur många grupper/klasser finns?

2+1 klass fördelade på 7 grupper

Vilka årskurser finns på skolan:

Samtliga elever i två klasser läser ämnesområden vilket innebär 37 elever sammanlagt

Hur många pedagoger, resurser, klass assistenter finns kopplat till varje grupp:

Antalet lärare är 5+2+2 , Antalet fritidspedagog 2 st, ca 30 elevassistenter

Pedagogisk ide/inriktning:

En skola för alla med inriktning språkutveckling

Skolans hemsida hittar du här!

Film om grundsärskolan på Brickebackens skola hittar du här!


Engelbrektsskolan, årskurs 7-9

Grundsärskolans namn:

Engelbrektsskolan

Adress till skolan:

Wadköpingsvägen 17-19

Kontaktperson, rektor för verksamheten, telefonnummer och mailadress:

Bengt Lindborg, 0765513943, bengt.lindborg@orebro.se

Har grundsärskolan båda kursplanerna, ämnen, ämnesområden:

Ja

Hur många grupper/klasser finns:

Just nu 5 grupper, 2 st ämnen (en grupp 4-6 och en grupp 7-9) och 3 st ämnesområden (7-9)

Hur många elever finns det i respektive grupp/klass som läser kursplanen ämnesområden?

4, 6 respektive 6 elever

Ungefär hur många elever i respektive grupp läser inom kursplanen ämnen?

4-6 har 8 elever, 7-9 har 14

Vilka årskurser finns på skolan:

Ämne 4-9, ämnesområde 7-9

Hur många pedagoger, resurser, klass assistenter finns kopplat till varje grupp:

4-6 gr sär har en mentor och två klassassistenter, förutom denna grundbemanning har klassen andra ämneslärare. 7-9 gr sär har två mentorer och två klassassistenter, förutom denna grundbemanning har klassen andra ämneslärare. 7-9 gr sär inriktning träning har mentor samt två klassassistenter i två av grupperna, förutom denna grundbemanning har klassen andra ämneslärare. Den tredje gruppen , har en mentor och tre klassassistenter

Pedagogisk ide/inriktning:

Elever på Engelbrektsskolan ska ges möjligheter att utvecklas efter sina förmåga, efter sina individuella förutsättningar. De ska få redskap för att klara sig så bra som möjligt i samhället. Utbildningen handlar om trygghet, respekt och kunskap.

Skolans hemsida hittar du här!

Sveaskolan, årskurs 1-6

Grundsärskolans namn:

Sveaskolan

Adress till skolan:

Södra Allén 43 702 24 Örebro

Kontaktperson, rektor för verksamheten, telefonnummer och mailadress:

Söker ny rektor för verksamheten. 019 - 21 31 45
sveaskolan@orebro.se

Har grundsärskolan båda kursplanerna, ämnen, ämnesområden:

Ja

Hur många grupper/klasser finns?

4 klasser

Hur många elever finns det i respektive grupp/klass som läser kursplanen ämnesområden?

I dagsläget 10 i yngre ämnesområden och 8 i äldre ämnesområden

Ungefär hur många elever i respektive grupp läser inom kursplanen ämnen?

I dagsläget 5 i yngre ämnen 14 i äldre grundsär ämnen

Vilka årskurser finns på skolan:

Åk 1-6

Hur många pedagoger, resurser, klass assistenter finns kopplat till varje grupp:

Yngre ämnen, 1 lärare 1 assistent Äldre ämnen 1,5 lärare 2 assistenter, Yngre ämnesområden 2 lärare 5 assistenter Äldre ämnesområden 1 lärare 3 assistenter

Pedagogisk ide/inriktning:

På Sveaskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande arbetssätt mellan grundsärskola och grundskola. Sveaskolans värdegrund är vi alla tillsammans. Våra arbetslag består av grundskola och grundsärskola tillsammans. Alla våra elever går tillsammans på fritids. Hela skolan har gemensamma aktiviteter.

Skolans hemsida hittar du här!

Almby skola, årskurs 1-9

Grundsärskolans namn:

Almby grundsärskola

Adress till skolan:

Prostvägen 10, 703 84 Örebro

Kontaktperson, rektor för verksamheten, telefonnummer och mailadress:

David Gülger, 019-213713, david.gulger@orebro.se


Har grundsärskolan båda kursplanerna, ämnen, ämnesområden:

Ja

Hur många grupper/klasser finns?

Tre grupper inom respektive kursplan


Hur många elever finns det i respektive grupp/klass som läser kursplanen ämnesområden?

30 stycken, cirka 7-9 per grupp


Ungefär hur många elever i respektive grupp läser inom kursplanen ämnen?

Mellan 4-10 st.


Vilka årskurser finns på skolan:

1-9


Hur många pedagoger, resurser, klass assistenter finns kopplat till varje grupp:

Ser olika ut, beror på om det är ämnen eller ämnesområden.


Pedagogisk ide/inriktning:

Enligt Skolverkets ramar för undervisning. Dock är visionen lärande i fokus, olikheter berikar och respekt för individen.

Skolans hemsida hittar du här!

Senast uppdaterad: 9 december 2019

Publicerad: 5 december 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se