Välkomna till världsutställningen Bordercrossing – möten mellan levande ting och digitala landskap

Örebro kommuns förskolor står värd för en internationell och uppmärksammad utställning från Reggio Children under hösten 2018. Bordercrossing är en turnerande världsutställning från Reggio Emilia i Italien som tidigare varit på Museum of Modern Art i New York, i Haninge kommun och i Södertälje kommun.

Bordercrossing visar hur barn och pedagoger från Reggio Emilias förskolor arbetar med digital teknik och naturvetenskap på nya och spännande sätt som utvecklar barnens kreativitet och förmåga till inlärning.

Utställningen består av en utställningsdel och en ateljédel. Utställningen belyser hur tio förskolor har arbetat med utgångspunkt från Reggio Emilia-pedagogiken och dess projekterande arbetssätt. I ateljédelen får besökarna prova på att använda digital teknik för att utforska, experimentera och skapa i mötet med naturen.

Utställningen pågår från 6 september till och med 7 december 2018 och är placerad i Varberga. Den vänder sig framför allt till pedagoger och förskolechefer och i viss mån barngrupper, vårdnadshavare, allmänheten med flera.

Bokningen öppnar i augusti.

Frågor?

Kontakta bordercrossing@orebro.se

Följs oss gärna på Instagram Bordercrossing Örebro

 

Välkomna!

Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Publicerad: 13 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?