Lärardagen för förskola och fritidshem 29 oktober

Lärardagarna i Örebro

Den 29 oktober är det äntligen dags för förskolornas och fritidshemmens lärardag i Örebro. Lärardagarna stödjer arbetet med att nå Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025 och syftar bl.a. till att skapa möjlighet till möten med andra kollegor, bli inspirerad i fortsatt utvecklingsarbete samt att få kompetensutveckling inom aktuella ämnesområden. 

Program

Förskolornas lärardag startar klockan 8.00 och håller på till 12.30. Fritidshemmens lärardag startar 13.00 och slutar 17.00

Anmälan

Välj först två korta eller ett långt seminarium. Se nedan. Gör även minst två andra alternativa val, om du inte kommer med på ditt förstahandsval.

Namnlappen

På namnlappen, som mailas direkt till alla anmälda 22/10, hittar man information om sina seminarier och lokaler. Namnlappen är biljett till fika och seminarier och ska bäras synlig under dagen. Ta med den till Conventum. Där finns hållare att sätta den i. Lämnar du tillbaka hållaren efter dagen deltar du i ett lotteri med möjlighet att vinna en biobiljett eller ett presentkort på en pocketbok.

Allergi

Med hänsyn till allergiker ber vi dig att inte använda parfym under Lärardagen.

Frågor?

Kontakta Staffan Henningson 019-21 62 54

Välkommen!

Charlotta Karlsson-Andersson, programdirektör, Barn och utbildning
Margareta Borg, förvaltningschef, Förskola och skola

Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Publicerad: 8 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?