Gå till innehåll

Här hittar du artiklar, samarbeten, aktuella forskningsområden och bra länkar om skolrelevant forskning (inom förskola, skola och vuxenutbildning) i Örebro.

Undervisningen i förskolan och skolan ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund.

På denna sida vill vi samla stöd, tips och information kring forskning för att du som pedagog lättare ska kunna undervisa just på vetenskaplig grund. Ett syfte är också att vara en brygga mellan forskningen och verksamheterna och göra forskningen mer konkret och begriplig för dig som pedagog.

Örebro universitet och skolförvaltningarna har olika samarbeten mellan forskning och förskola/skola. Här kan du bland annat läsa om aktuella ULF-projekt och vilken skolrelevant forskning som just nu bedrivs på Örebro universitet.

Vill du samverka med forskare i svenska språket?

Delta i projekt om hur skrivande och annat centralt undervisningsinnehåll kan lyftas in i en digital och flerspråkig framtid. Läs mer på Örebro universitets webbplats!

Vill du samverka med forskare om litteratursamtal i förskolan?

Delta i forskning om läsfrämjande insatser och litteratursamtalsarbete i förskolan och få fler redskap att ta med till din undervisning. Läs mer på Örebro universitets webbplats!

Forskning - Alla artiklar

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se