Meny

Pedagog Örebro

Pedagog Örebro är en mötesplats på webben som syftar till att stödja pedagogers och skolledares professionella utveckling. Här delas och sprids goda exempel på utvecklingsarbeten som sker i kommunen, både inom kommunala och fristående verksamheter.

Genom att främja utbyte av goda exempel och erfarenheter mellan pedagoger och skolledare bidrar Pedagog Örebro till en ökad kvalitet i verksamheterna samt till att uppfylla förskolans och skolans mål.

Sidans primära målgrupp är pedagoger och skolledare i Örebro kommun från förskolan till vuxenutbildning.

Pedagog Örebro kan du följa dels på denna hemsida där vi publicerar inlägg samt på Twitter, Instagram och Facebook.

Följer du oss på Facebook får du veta när det publiceras nya inlägg här men även andra aktuella händelser.

 

Övergripande riktlinjer och uppdragsbeskrivning

Pedagog Örebro är en webbplats som i första hand syftar till att stödja pedagogers och skolledares professionella utveckling. I detta uppdrag ingår en mängd olika uppgifter. Här nedan presenteras en övergripande och förenklad uppdragsbeskrivning.

  • Rapportera om aktuella händelser och utvecklingsarbeten i kommunen samt förenkla omvärldsbevakningen för pedagoger och skolledare.
  • Sprida goda exempel, kunskap och erfarenheter samt synliggöra skolutvecklingsarbeten via reportage och bloggar m.m.
  • Upplysa kring lokala, regionala samt nationella intresseområden.
  • Bevaka lokala, regionala samt nationella konferenser, utbildningsdagar och andra fortbildningssatsningar.
  • Informera om aktuell och relevant forskning för att stärka den vetenskapliga grunden på vilken förskolan och skolan ska vila.
  • Stötta vid organisation och planering av lokala fortbildningssatsningar för pedagoger och skolledare.
  • Representera Örebro kommun i regionala samt nationella skolsammanhang.
Historia

Initiativet till att starta upp en pedagogsajt i Örebro togs av de tre IKT-pedagogerna Peter Ellwe, Emil Jansson och Torbjörn Kämblad redan under våren 2013 genom att registrera domännamnet pedagogorebro.se samt på ideell basis publicera filmklipp via en You Tube-kanal med samma namn.

Det var dock först under hösten 2013 som sidan startades upp i kommunens regi när de två kvalitetsutvecklarna Anna-Eva Olsson och Fredrik Bergman tillsammans med kommunikationsavdelningen i Örebro kommun byggde upp Pedagog Örebro via en WordPress-blogg.

Den 4 mars 2014 skrev den dåvarande programdirektören, Marie Holm, på ett projektdirektiv och Pedagog Örebro var ett faktum.

I juni 2015 tackade Anna-Eva och Fredrik för sig som webbredaktörer på Pedagog Örebro. I augusti tog istället Stefan Karlsson och Carina Mokvist Koutakis över redaktörskapet med 50% vardera.

Fr.o.m. januari 2016 består redaktionen endast av Stefan Karlsson.

Augusti 2018 uttökas redaktionen med ytterligare en webbredaktör: Mikael Kindgren

Stefan Karlsson är tjänsteledig från oktober 2018 till juni 2019. Under tiden ersättas han av Jonas Gunnarsson som började i januari 2019

Kontakt

Mikael Kindgren, webbredaktör 019-211806

Jonas Gunnarsson, webbredaktör 019-215570
pedagogorebro@orebro.se

Cookies, personuppgifter och tillgänglighet

Örebro kommuns webbplats kan du läsa vad som gäller för cookies, hur vi arbetar med tillgänglighet på webben och hur vi hanterar personuppgifter på webben.

Senast uppdaterad: 22 maj 2019

Publicerad: 12 oktober 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se