Meny

Pedagogiska nätverk

Som medlem i våra nätverk får du utskick om aktuella träffar, men även annat som kan vara intressant inom respektive område t.ex. ny forskning eller inbjudan till externa kurser. Anmäl dig gärna till något av våra nätverk!

Utomhuspedagogiskt nätverk i Örebro - för alla som gillar utomhuspedagogik

Naturskolan driver ett forum för alla pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik – en möjlighet att träffa andra och få nya idéer och inspiration. Hittills är drygt 200 pedagoger från
förskola, grundskola och fritidshem med.

Anmäl dig gärna till nätverket även om du inte kan komma till höstens träffar. Då kommer du med på vår utskickslista och får naturskolans övriga utskick direkt till dig. I vår har vi separata träffar för förskola och fritids.

Nätverk för Lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola

LHU-nätverket drivs av naturskolan och Kretsloppslandets pedagoger och är till för er som vill utveckla arbetet med Lärande för hållbar utveckling i förskola och skola.


Vi återkommer längre fram när det gäller kommande aktiviteter.

Det finns även en samarbetsgrupp inom LHU på kommunens intranät (för kommunala
verksamheter): http://intranat.orebro.se/grupper/grupper/larandeforhallbarutvecklinglhu.8252.html

Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Publicerad: 7 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se