Nu är det dags att ansöka om vårterminens klassbesök på Örebro naturskola!

Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet. Det här vill vi hjälpa till med! En dag på naturskolan är en värdefull del av skolarbetet.

Alla aktiviteter är kopplade till kursplanerna: ni får förstklassiga kunskapsråvaror som du sedan, som klassens pedagog, kan förvalta genom reflektion och efterarbete. Vi hjälper till med förslag på hur. Vårt mål är att barnen ska bli intresserade av och få en positiv relation till naturen. Det är en grundsten i en hållbar utveckling och en förutsättning för att få fler naturvetare.

Lärande för hållbar utveckling

Globala målen – karta med ikoner

Lärande för hållbar utveckling (LHU) ingår i skolans läroplan och är en del i målområde 4 av de 17 globala målområden som FN:s länder kommit överens om. Målen ger en bra bild av vad hållbar utveckling handlar om och vi har ett uppdrag som utbildare att göra målen kända. De målområden som berörs i våra klassbesöksteman finns numera med i beskrivningen av innehållet.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2019

Publicerad: 28 oktober 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?