Nu är det dags att anmäla sig till Naturskolans kurser och nätverksträffar för pedagoger!

Nu ligger vårens uppskattade kurser för pedagoger uppe på naturskolans hemsida. Ta en titt på kursprogrammet och anmäl dig redan idag!

Människor runt en lägereld

I Örebro naturskolas fortbildningar blandas teori med mycket praktik. Utbildningarna hålls till största delen utomhus och präglas av ett konkret utomhuspedagogiskt arbetssätt och ett lärande för hållbar utveckling.

Under våren 2019 satsar vi extra mycket på lokala kurser ute på skolor och förskolor! Att delta i en kurs förlagd på en förskola/skola hoppas vi ger dig extra inspiration och idéutbyten, förutom själva kursinnehållet. Nätverksträffarna hålls som tidigare i naturskolans regi ute på olika förskolor och skolor.

Nu finns alla fortbildningar och nätverksträffar uppe för anmälan. Gå in och läs utbildningsprogrammet och ämnäl dig och dina kollegor redan idag!

...
Ett oväntat fel, kontakta systemansvarig
Naturskolan

Senast uppdaterad: 5 februari 2019

Publicerad: 5 februari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?