Ansök och anmäl dig till klassbesök och kurser på Örebro naturskola hösten 2020

Nu ligger äntligen ansökan om höstens populära klassbesök uppe på Örebro naturskolas hemsida. För dig som pedagog finns också en hel del kurser, nätverk och fortbildningar att anmäla sig till.

Spindel som tagits från ån

Klassbesök

Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet. Det här vill vi hjälpa till med! En dag på naturskolan är en värdefull del av skolarbetet.

Alla aktiviteter är kopplade till kursplanerna

Ni får förstklassiga kunskapsråvaror som du sedan, som klassens pedagog, kan förvalta genom reflektion och efterarbete. Vi hjälper till med förslag på hur.

Vårt mål är att barnen ska bli intresserade av och få en positiv relation till naturen. Det är en grundsten i en hållbar utveckling och en förutsättning för att få fler naturvetare i Sverige.

Hoppas vi ses på Örebro naturskola!

Kurser, nätverk och fortbildning för pedagoger

I Örebro naturskolas fortbildningar blandas teori med mycket praktik. Utbildningarna hålls till största delen utomhus och präglas av ett konkret utomhuspedagogiskt arbetssätt och ett lärande för hållbar utveckling.

Utomhuspedagogiken är högaktuell just nu!

I en nyligen publicerad artikel från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet skriver man:
Skolorsom flyttar undervisningen utomhus kan förvänta sig en rad positiva effekter.Förutom
minskad smittspridning visar forskning att undervisning i utemiljö snabbt förbättrar elevers
koncentration, arbetsminne och studiemotivation. Elever som får naturen som klassrum är
mindre stressade, rör på sig mer och presterar bättre i skolan.

Hos oss på Örebro naturskola har du chansen att lära dig mer om utomhuspedagogik! Vi bjuder somvanligt in till kurser i utomhuspedagogik – förutsatt att coronaläget är sådant i augusti att vi kan genomföra dem.

Välkommen med din anmälan!

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!