Meny

Fortbildningar, kurser och nätverk på Örebro naturskola, hösten 2019

Under hösten genomför vi enbart beställda kurser på olika förskolor, men erbjuder där några platser till pedagoger från andra skolor. Under våren var det ett mycket uppskattat koncept, som förutom kursinnehållet gav möjligheter till givande idéutbyten.

Pedagogiska nätverk – för alla målgrupper

Som medlem i våra nätverk får du utskick om aktuella träffar, men även annat som kan vara intressant inom respektive område till exempel ny forskning eller inbjudan till externa kurser.

Anmäl dig gärna till något av våra nätverk eller nätverkens separata träffar!

 

Utomhuspedagogiskt nätverk i Örebro – för alla som gillar utomhuspedagogik

Naturskolan driver ett forum för alla pedagoger som arbetar med utomhuspedagogik – en möjlighet att träffa andra och få nya idéer och inspiration! Hittills är drygt 200 pedagoger från förskola, grundskola och fritidshem med.

Anmäl dig gärna till nätverket även om du inte kan komma till höstens träffar. Då kommer du med på vår utskickslista och får naturskolans övriga utskick direkt till dig. I vår har vi separata träffar för förskola och fritids.

Anmäl dig till nätverket här! Info 2019-07-23: Just nu går det inte att anmäla sig till nätverket. Länken kommer att uppdateras under vecka 33.

Nätverk för Lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola

LHU-nätverket drivs av naturskolan och Kretsloppslandets pedagoger och är till för er som vill utveckla arbetet med Lärande för hållbar utveckling i förskola och skola.


Vi återkommer längre fram när det gäller kommande aktiviteter.

Det finns även en samarbetsgrupp inom LHU på kommunens intranät (för kommunala verksamheter): http://intranat.orebro.se/grupper/grupper/larandeforhallbarutvecklinglhu.8252.html

Anmäl dig till nätverket här! Info 2019-07-23: Just nu går det inte att anmäla sig till nätverket. Länken kommer att uppdateras under vecka 33.


Fortbildningar och kurser

Målgrupp: Förskola

Naturvetenskap, teknik och skapande

Vi arbetar med naturvetenskap och teknik, men använder även skapandet i lärandet.

Tid:

Fredag den 16 augusti kl. 8.00-12.30.


Plats:

Örebro naturskolas omgivningar vid Naturens hus.


Pris:

Gratis, men ta med eget fika.


Anmälan:

senast tisdag 13/8, 10 platser

Anmäl dig här!

Grundkurs i utomhuspedagogik del 1

Rutiner vid utomhusaktiviteter, praktiska övningar i naturvetenskap samt samtal och forskning kring vad utomhuspedagogik bidrar med i barns utveckling och lärande. Du kan välja att enbart delta i del 1 eller både del 1 och 2 (se nedan).

Tid/plats:

Onsdag den 28 augusti kl. 15.00 – 18.00, Al Azhar förskola i Örebro

Pris:

Gratis. (Se till att fika före kursen – vi kör i ett sträck.)


Anmälan:

senast den 21/8, 10 platser

Anmäl dig här!

Grundkurs i utomhuspedagogik del 2

Kursen är för dig som deltagit i grundkurs del 1 den 28/8. Praktiska övningar i språk och matematik samt erfarenhetsutbyte kring de övningar deltagarna provat efter del 1.

Tid/plats:

Onsdag den 18 september kl. 15.00-18.00, Al Azhar förskola i Örebro

Pris:

Gratis. (Se till att fika före kursen – vi kör i ett sträck.)


Anmälan:

senast den 11/9, 10 platser

Anmäl dig här!

Senast uppdaterad: 23 juli 2019

Publicerad: 21 maj 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se