På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Grundskolan/grundsärskolan

Här hittar du information kring Lotsens fortbildningar för personal i grundskolan/grundsärskolan.

Aktuell fortbildning

Att uppmärksamma skolfrånvaro

Lotsens närvaroteam erbjuder elevhälsoteam i grundskolan och gymnasiet fortbildning kring skolfrånvaro.

Innehåll:

 • Vad innebär skolfrånvaro? - orsaker och konsekvenser.
 • Upptäcka, utreda och åtgärda skolfrånvaro.
 • Stöd kring systematiskt arbetssätt gällande skolfrånvaro.

Kontakt

Staffan Karlsson, mailto: staffan.karlsson@orebro.se

Cecilia Ljungström, cecilia.ljungstrom@orebro.se

Lars Risberg, lars.risberg@orebro.se

Linda Gustafsson, linda.a.gustafsson@orebro.se

Ewa Ottonius, ewa.ottonius@orebro.se

Anmälan

Löpande anmälan under vårterminen 2020. Maila någon i närvaroteamet vid intresse så ringer vi upp.

Plats

På er skola eller Centralt skolstöd.

Assisterande verktyg – symbolstöd, lässtöd och skrivstöd

Vill ni ha stöd i att komma igång, eller utveckla hur ni använder assisterande verktyg i verksamheten?

Ni som skola är välkomna att ta kontakt med oss utifrån era frågeställningar.

Exempel på områden vi erbjuder fortbildning kring:

 • symbolstöd för tydliggörande pedagogik
 • symbolstöd för kommunikation
 • läs- och skrivstödjande programvaror för dator
 • läs- och skrivstödjande funktioner i Office 365
 • hur iPad kan användas som stöd för läsning och skrivning

.

Datum, tid och plats: :
Anordnas på begäran och anpassas efter behov

Kontakt och bokning:
Gustaf Classon, gustaf.classon@orebro.se, 019-21 60 80

Övrigt:
För fortbildning kring programvara symbolstöd förutsätts licens för InPrint 3 eller Widgit Online.

Diskussionsträffar för specialpedagoger i grundskola om SPSM:s studiepaket språkstörning

Träffar där vi tillsammans diskuterar innehåll, upplägg och tankar kring studiepaketet inför ett genomförande i din verksamhet. Vi kommer tillsammans gå igenom studiepaketet och fördjupa i aktuella delar.

Inriktningen är grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem.

Läs gärna mer här!

Anmälan är stängd

Datum:

Torsdag 13/2, torsdag 27/2, torsdag 12/3, torsdag 26/3, torsdag 16/4, torsdag 30/4

Tid:

08.30-10

Plats:

Centralt skolstöd, Näbbtorgsgatan 12, en trappa upp, ovanför Stadsbiblioteket, konferensrum 1. Vägbeskrivning hittar du här!

Kontakt:

Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se, 019-211277

Marie Andersson, marie.andersson@orebro.se, 019-216464

Anmälan

Anmälan på pedagog Örebro senast två veckor före kursstart.

Övrigt:

Träffarna vänder sig till dig som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan.

Upplägget är en sammanhållen kurs och det är därför viktigt att du har avsatt tid för såväl de fysiska träffarna som en del inläsning och praktiskt arbete mellan tillfällena.

Att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer

Under vårterminen erbjuder vi dig som arbetar inom elevhälsoteam, som lärare eller resurspedagog i skolan, en serie med träffar för att öka kompetens kring vad neuropsykiatriska funktionsvariationer kan innebära för eleven i skolan samt vilka extra anpassningar vi kan göra. Innehållet bygger på följande men innehållet kan också formas tillsammans med elevhälsan på skolan:

 • Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen autism är och vilka svårigheter som kan uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.
 • Vi går igenom vad kriterierna för diagnosen ADHD vad det är och vilka svårigheter som kan uppstå för eleven i mötet med skolans miljö.
 • Extra anpassningar och särskilt stöd vad kan det innebära och hur kan vi arbeta med schema och tydliga uppgifter.

Datum och tid och plats:

Datum och tid bestäms i samband med anmälan. Plats på er skola eller Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Vägbeskrivning till Fabriksgatan 19B

Kontakt:

Cecilia Ljungström, cecilia.ljungstrom@orebro.se 019-21 55 93
Staffan Karlsson, staffan.karlsson@orebro.se 019-214396

Anmälan:

Löpande anmälan till någon ovanstående via mail

Fortbildningar det inte längre går att anmäla sig till

Att möta barn och elever med hörselnedsättning i skola

Inbjudan vänder sig till all personal som arbetar i grundskola och grundsärskola där barn med hörselnedsättning finns.

Innehåll:

 • Att ha en hörselnedsättning
 • Behov, språk, pedagogik, teknik och ljudmiljö
 • Stöd från olika verksamheter

Datum:

27/2

Tid:

14:30-16.30

Plats:

Centralt skolstöd, Näbbtorgsgatan 12, en trappa upp, ovanför Stadsbiblioteket, konferensrum 1. Vägbeskrivning hittar du här!

Kontakt:

Katarina Forsberg, katarina.forsberg@orebro.se
Kursledare är Katarina Forsberg och Carin Niklasson

Övrigt:

Anmälan senast en vecka före kurstillfället.

TAKK - Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Inbjudan vänder sig till all personal som arbetar i grundskola och grundsärskola. Anmälan sker av rektor. Kursen innehåller tre tillfällen.

Datum:

6/2, 13/2 samt 12/3

Tid:

14.30-16.30

Plats:

Centralt skolstöd, Näbbtorgsgatan 12. Konferensrum 1, plan 1. Vägbeskrivning hittar du här!

Kontakt:

Marie Andersson, marie.andersson@orebro.se, 019-21 64 64

Övrigt:

Anmälan senaste en vecka före första kurstillfället.

Diskussionsträffar för specialpedagoger. Särskild begåvning - vad kan det innebära och hur kan vi anpassa i lärmiljön?

Det första tillfället är en föreläsning om särskild begåvning och vad styrdokument och forskning säger om anpassningar. De två efterföljande tillfällena är diskussionstillfällen som bygger på deltagarnas egna frågor utifrån ämnet. Dessa diskussionsträffar genomförs i ett samarbete mellan psykologgruppen och Centralt skolstöd.

Datum:

28/1, 13/2 och 3/3

Tid:

08.30-10

Plats:


Kontakt:

Malin Nilsson, Specialpedagog, malin.d.nilsson@orebro.se, 019-21 56 79
Kursledare: Malin Nilsson, och Michael Dahlman, psykolog.

Övrigt:

Anmälan senaste en vecka före första kurstillfället.

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Vill du veta mer om dyslexi, hur anpassningar och stöd kan utformas, assisterande verktyg samt bedömning? Då är du varmt välkommen till två tillfällen med föreläsningar och diskussion. Vi ser gärna att du deltar vid alla tillfällen, men man kan även anmäla sig till ett eller ett par tillfällen. Inbjudan riktar sig till dig som möter elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter i ditt pedagogiska arbete.

Del 1: Innehållet berör teoribakgrund, behov i lärsituationen och anpassningar och stöd för ett likvärdigt lärande.

Del 2: Assisterande teknik och digitala verktyg samt bedömningsfrågor och undantagsbestämmelsen lyfts utifrån funktionsnedsättning dyslexi.

Föreläsningen ges i två omgångar à två tillfällen.

Datum och tid

För verksamma årskurs f-6:

Del 1: Måndag 23/3, kl. 15.00-17.30

Del 2: Måndag 30/3, kl. 15.00-17.30

För verksamma högstadiet och gymnasiet:

Del 1: Onsdag 22/4, kl. 15.00-17.30

Del 2: Onsdag 13/5, kl. 15.00-17.30

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Ingång från gården. Vägbeskrivning hittar du här!

Kontakt

Helena Wilkås, helena.wilkas@orebro.se, 019-21 12 77
Kursledare: Helena Wilkås och Gustaf Classon

Övrigt:

Anmälan senast en vecka före kurstillfället. Vid förhinder – avboka så snart som möjligt så att plats kan tillfalla annan.

Diskussionsträffar för elevhälsoteam. Systematiskt kvalitetsarbete- från åtgärdande till främjande och förebyggande arbete

Under året 2020 kommer Lotsen, Centralt skolstöd, att erbjuda en serie med diskussionsträffar för elevhälsoteam. Detta är ett tillfälle för dig som rektor att tillsammans med ditt EHT utveckla skolans förebyggande och främjande arbete. På träffarna kommer ni att analysera hur behoven ser ut på er skola och planera för hur ni utvecklar det förebyggande och främjande arbetet. Ni får också möjlighet att ta del av hur andra Elevhälsoteam arbetar.

Datum:

28/2, 3/4, 8/5 och 28/8

Tid:

13-15

Plats:

Centralt skolstöd, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in mellan Conventum kongress och Sportsons cykelaffär. Vägbeskrivning hittar du här!

Kontakt:

Malin Nilsson, specialpedagog, malin.d.nilsson@orebro.se, 019-215679
Kursledare: Malin Nilsson och Marianna Moqvist-Kakko

Övrigt:

Under dessa träffar får ni dela erfarenheter och tankar med andra elevhälsoteam. Om ni hellre önskar att vi kommer till er på er skola och leder ert elevhälsoteam i denna process, så är ni välkomna att kontakta oss.

Anmälan:

Senast en vecka före första kurstillfället

Senast uppdaterad: 23 mars 2020

Publicerad: 2 januari 2020

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se