Meny

Gymnasieskolan/gymnasiesärskolan

Här hittar du information kring Lotsens fortbildningar för personal i gymnasieskolan .

Kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsvariationer

Den här fortbildningen vänder sig i första hand till dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), som autismspektrum och ADHD i ditt pedagogiska arbete i grundskolan och gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter.

Målet är att deltagarna efter fortbildning har:
• en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barns och elevers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar.
• fått inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF.
• kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever.

Vi erbjuder fem kurstillfällen utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildningspaket omkring NPF

Datum: 1/10, 13/11, 16/1, 14/2 samt 18/3 (sista anmälan 14/9)
Tid: 15-16.30
Plats: Centralt skolstöd/ Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se vägbeskrivning!
Kontakt: Malin Nilsson, malin.d.nilsson@orebro.se, 019-21 56 79
Övrigt: Två timmar förberedelser inför varje delmoment

Tillverka bildstöd

Hur fungerar InPrint 3 och hur kan det användas? Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som vill ha en genomgång av programvaran InPrint 3. Du får lära dig programmets grundläggande funktioner och vi samtalar kring användningsområden. Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.


Datum: 6/9, 1/10 eller 29/10. Samma utbildning vid båda tillfällena. Välj datum!
Tid:14.30 - 17.00
Plats: 29/10: Vinön, Stadsbyggnadsghus 2, Tomtagatan 9

20/11: Perrongen, Centralt skolstöd. Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se vägbeskrivning här!
Kontakt: Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se, 019 -21 67 61
Övrigt: Kom ihåg att ta med egen dator med aktuell programvara. InPrint 3 är ett specialprogram som köps in per verksamhet.

Stöd för läsning och skrivning i iPad

Hur kan iPad användas som stöd för läsning och skrivning? Inbjudan vänder sig till all personal inom skola som vill veta mer om funktioner som underlättar, såsom talsyntes, diktering, rättstavning och anpassad textlayout. Ett urval av systeminställningar och appar kommer att demonstreras. Målet är att du efter kursen ska ha en grundkunskap om vad iPaden kan erbjuda för stöd. Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum: 10/9, 13/9 eller 11/10. Samma utbildning vid alla tillfällen. Välj datum.
Tid: 14.30 - 16.30
Plats: Vinön, Stadsbyggnadsghus 2, Tomtagatan 9
Kontakt: Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se, 019 -21 67 61
Övrigt: Kom ihåg att ta med egen iPad.

Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Örebro län

I samarbete med Audiologiska kliniken, Barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder vi på Lotsen, Centralt skolstöd heldagsutbildningen Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Örebro län.

Dagen innehåller föreläsningar om nedsatt hörsel, hörteknik, ljudmiljö, förhållningssätt och bemötande. Den innehåller även pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig samt egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning.

Datum: 18/10 (sista anmälan 14/9)
Tid: 9-16
Plats: Studion, Conventum, Olof Palmes torg 1
Kontakt: Katarina Forsberg, katarina.forsberg@orebro.se och Marie Andersson, marie.andersson@orebro.se, 019-21 64 64

Senast uppdaterad: 6 november 2018

Publicerad: 23 augusti 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se