Meny

Grundskolan/grundsärskolan

Här hittar du information kring Lotsens fortbildningar för personal i grundskolan/grundsärskolan.

Tillverka bildstöd

Hur fungerar InPrint 3 och hur kan det användas? Inbjudan vänder sig till all personal inom förskola och skola som vill ha en genomgång av programvaran InPrint 3. Du får lära dig programmets grundläggande funktioner och vi samtalar kring användningsområden. Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum: 6/9, 1/10 eller 29/10. Samma utbildning vid alla tillfällena. Välj datum!
Tid:14.30 - 17.00
Plats: 29/10: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

20/11: Perrongen, Centralt skolstöd. Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se vägbeskrivning här!
Kontakt: Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se, 019 -21 67 61
Övrigt: Kom ihåg att ta med egen dator med aktuell programvara. InPrint 3 är ett specialprogram som köps in per verksamhet.

Diskussionsträffar för dig som arbetar i elevhälsoteam i skolan

Systematiskt kvalitetsarbete - extra anpassningar och särskilt stöd

Under läsåret 2018/2019 kommer Lotsen, Centralt skolstöd, att erbjuda en serie med diskussionsträffar för elevhälsoteam. Detta är ett tillfälle för dig som rektor att tillsammans med ditt EHT utveckla skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Vi kommer att diskutera kring den arbetsgång som vi enligt skollagen ska ha, när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Träffarna kommer att innehålla diskussioner om:

Extra anpassningar
- Hur tar vi reda på vilka extra anpassningar en elev behöver?
- Hur dokumenterar vi och följer upp?

Pedagogisk utredning
- Hur gör vi den pedagogiska utredningen till ett verktyg för att förbättra elevens anpassningar och stöd?

Åtgärdsprogram
- Hur beskriver vi elevens behov och de åtgärder som sätts in?

Utvärdering och systematiskt arbete.
- Hur kan vi använda dokumentationen från detta läsår för att förbättra skolans arbete? - Hur kan åtgärdande arbete bli förebyggande och främjande?

Anmälan:

Senast 31 augusti via mail till christina.jansson@orebro.se

Datum: 7/9, 19/10, 23/11, 11/1, 15/2, 29/3 samt 26/4
Tid: Första och sista tillfället, 13-16. Övriga tillfällen 13-15.
Plats: Information om plats skickas ut via mail en vecka innan första tillfället.
Kontakt: Christina Jansson, christina.jansson@orebro.se
Övrigt: Kursledare är Malin Nilsson, Christina Jansson och Helena Yourston.

Stöd för läsning och skrivning i iPad

Hur kan iPad användas som stöd för läsning och skrivning? Inbjudan vänder sig till all personal inom skola som vill veta mer om funktioner som underlättar, såsom talsyntes, diktering, rättstavning och anpassad textlayout. Ett urval av systeminställningar och appar kommer att demonstreras. Målet är att du efter kursen ska ha en grundkunskap om vad iPaden kan erbjuda för stöd. Det ges tid för kollegialt erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas förkunskaper.

Datum: 10/9, 13/9 eller 11/10. Samma utbildning vid alla tillfällen. Välj datum.
Tid: 14.30 - 16.30
Plats: Vinön, Stadsbyggnadsghus 2, Tomtagatan 9
Kontakt: Louise Kjellson, louise.kjellson@orebro.se, 019 -21 67 61
Övrigt: Kom ihåg att ta med egen iPad.

Diskussionsträffar om språkstörning

Lotsen erbjuder under hösten en serie diskussionsträffar om språkstörning. Träffarna utgår ifrån språkstörning, men diskussionerna kommer att handla om frågor, strategier och anpassningar som är aktuella för alla barn och elever som har språkliga svårigheter som påverkar lärandet.

Diskussionsträffarnas innehåll:

-Grundläggande information om språkstörning
-Vilka konsekvenser kan det få i klassrummet?
-Arbetssätt och anpassningar

Datum: 10/10, 17/10 samt 24/10
Tid: 15 - 16.30
Plats: Information om plats skickas ut via mail en vecka innan första tillfället.
Kontakt: Britt-Inger Persson, britt-inger.persson@orebro.se, 070-340 83 38 och Marianne Schvarcz, marianne.schvarcz@orebro.se
Övrigt: Diskussionsträffarna riktar sig till specialpedagoger och pedagoger i förskoleklass till år 3.

Kompetensutveckling kring neuropsykiatriska funktionsvariationer

Den här fortbildningen vänder sig i första hand till dig som möter elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), som autismspektrum och ADHD i ditt pedagogiska arbete i grundskolan och gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter.

Målet är att deltagarna efter fortbildning har:
• en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om barns och elevers olika perceptuella och kognitiva förutsättningar.
• fått inblick i hur det kan vara att leva med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur det kan upplevas att vara vårdnadshavare till ett barn med NPF.
• kännedom om anpassningar och organisationsstrukturer som kan ge förutsättningar att skapa tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet för alla barn och elever.

Vi erbjuder fem kurstillfällen utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens utbildningspaket omkring NPF

Datum: 1/10, 13/11, 16/1, 14/2 samt 18/3 (sista anmälan 14/9)
Tid: 15-16.30
Plats: Centralt skolstöd/ Perrongen, Fabriksgatan 19B. Entré från gården på baksidan av biblioteket. Gå in på gården mellan Conventum kongress och Uno Forsbergs cykelaffär. Se vägbeskrivning!
Kontakt: Malin Nilsson, malin.d.nilsson@orebro.se, 019-21 56 79
Övrigt: Två timmar förberedelser inför varje delmoment

Senast uppdaterad: 6 november 2018

Publicerad: 23 augusti 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se