Meny

Kompassen

Kompassen arbetar tillsammans med skolans elevhälsoteam och pedagoger kring en enskild elev med normbrytande beteende. Uppdragsgivaren är alltid rektor som har fortsatt ansvar för eleven.

Aktuellt

"Det finns effektiv hjälp för hemmasittare"

Örebro är medförfattare i en artikel som hitills publicerats i SVD och Lidingöbladet där bland annat Örebro lyfts fram som ett gott exempel i arbetet med problematisk frånvaro. Det utifrån Bryggan som en social investering.

Läs artikeln här!

Elevers normbrytande beteende kan visa sig på olika sätt, en del är tysta och får inte mycket gjort på lektionerna, en del har ett stort behov av rörelse och har svårt att komma till ro, en del kan lida av psykisk ohälsa så att de inte orkar ta sig till skolan och har långvarig frånvaro, m.m.

Kompassen utgår alltid ifrån att alla elever kan och vill prestera efter bästa förmåga. Elevens hemskola är utgångspunkten och vi anser att alla elever mår bäst av att finnas i sitt sammanhang. Även små förändringar i miljön gynnar den enskilda elevens möjlighet att nå målen i skolan. Stöd till elever ska ges inom den ordinarie undervisningen så långt det är möjligt. Inkludering är en grundläggande utgångspunkt.

Kompassens insatser

Ibland hamnar man som lärare, arbetslag och/eller elevhälsoteam i situationer som är svåra att hitta lösningar på, då kan Kompassen vara en samarbetspartner.

Om du som lärare tillsammans med ditt arbetslag och skolans elevhälsoteam upplever att ni inte vet hur ni ska gå vidare kring en elev som behöver stöd, be då rektor kontakta Kompassen.

Kompassens insatser är intensiva under en avgränsad period och riktar sig enbart mot kommunens grundskolor oavsett huvudman.

6-veckorsverksamhet

I vissa sammanhang gynnar det eleven att under en kort och begränsad period, 6 veckor, vara på Kompassen för att under tiden i samarbete med skolan anpassa hemskolan efter elevens behov samt titta närmare på elevens styrkor i ett pedagogiskt sammanhang.

Elever med långvarig frånvaro

En del elever kan av olika anledningar ha frånvarobeteende som uppfattas problematisk. Frånvaron kan visa sig från enstaka timmar till 100 % frånvaro från skolan. För att förstå vad frånvaron beror på och hur man kan hjälpa tillbaka eleven till skolan kan det behövas större och intensivare insatser än vad skolan har möjlighet till. Då är Kompassen en samarbetspartner.

Dessutom erbjuder vi kompetterande stöd och kompetenshöjande insatser i form av:

  • Fortbildning
  • Handledning
  • Konsultation
  Kompassen organisationskarta

  Senast uppdaterad: 25 februari 2019

  Publicerad: 24 november 2016

  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Translate

  Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

  Örebro municipality in other languages

  Close

  Kontakta Pedagog Örebro

  Kontakta Örebro kommun

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Vardagar kl. 7-17

  Besöksadress: Drottninggatan 5

  Öppettider: Vardagar kl.10-17

  E-post till servicecenter

   servicecenter@orebro.se