Bokblogg: Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Bok på ett skrivbord

Författaren Martina Lundström är legitimerad förskollärare och pedagogista vid Reggio Emilia-institutet, men hon arbetar även som utbildningskonsult. Författaren är dessutom en flitig bloggare och hennes blogg heter ”Mötesplats för lärande”. Boken, tycker jag, riktar sig till pedagoger i förskolan, förskolechefer och pedagoger i utbildning.

Martina Lundström skriver om det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med fokus på barnen. Hon beskriver det väldigt tydligt och bra och jag har kunnat använda mig av flera beskrivningar när jag själv pratat om det systematiska kvalitetsarbetet ute på förskolorna. Jag har bl.a. tagit hjälp av boken när jag pratat om hur en analys kan gå till.

I förordet skriver hon att bokens budskap är hennes tankar om att förskolan först och främst är barnens plats, där deras röster ska synas och höras ända ut till resten av samhället.

Om vi lyckas ta reda på vad det är för frågor barnen ställer sig och hur de ser på världen har vi inte bara underlag för att arbeta i riktning mot hela läroplanen samtidigt. Vi har också lagt grunden för deras aktiva deltagande i framtidens samhälle, om vi tar vårt juridiska ansvar och låter dem delta i utformandet av den samhällsarena där de lever idag - förskolan.

Boken ger många konkreta exempel på hur jag kan arbeta med pedagogisk utveckling och systematiskt kvalitetsarbete, samtidigt som den är väl förankrad i ett teoretiskt perspektiv och hänvisar till både skollagen och läroplanen för förskolan. Martina skriver även om hur pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbete kan ge möjligheter till att kunna förändra sitt synsätt, synliggöra barnen och samtidigt följa läroplanen. Eftersom hon arbetar som pedagogista vid Reggio Emilia-institutet är hennes tankar förenliga med den pedagogiska filosofi som Reggio Emilia står för. Jag tycker dock att hon översatt tankarna till att passa in i den svenska förskolan, på ett bra sätt, så de passar ihop med de förutsättningar som finns hos oss i Sverige.

Boken innehåller en del bilder och skisser där författaren beskriver hur arbetsorganisation och utvecklingsorganisation måste kugga i varandra och att olika grupperingar, möten och dess innehåll, måste ha kopplingar till varandra för att vara meningsfulla. Det finns också några förslag på hur en mall kan se ut när ett arbetslag ska arbeta med pedagogisk dokumentation

Till sist vill jag lyfta fram sidan 129 i boken. Där skriver Martina så här:

Att slå sig till ro i föreställningen om sin egen förträfflighet kan med andra ord sägas vara ett av de största hoten mot kvalitet i en verksamhet. Naturligtvis ska vi inte gå omkring och tänka att vi gör ett dåligt jobb, men vi behöver ha klart för oss att kvalitet i förskolan hänger ihop med modet och viljan att våga ha ett kritiskt förhållningssätt till sin egen praktik.

Jag vill varmt rekommendera er, alla som arbetar i förskolan, att läsa den. Jag kommer att använda den som en slags handbok ett tag framöver.

 

 

/Maria Lilja, Förskolechef intraprenaden Lillåns förskolor


Senast uppdaterad:

Publicerad: