Gå till innehåll

Här kan du läsa allt om vad du ska tänka på vid spegling av kollega

Spegling av kollega - varför?

  • Förståelse för elevernas situation och lärande i klassrum.
  • Återkoppling av kärnprocessen – spegling. Mer återkoppling ger mer tillfredsställda lärare.
  • Kunskap om undervisning bör flyttas mellan kollegor.
  • Utveckla undervisningen = spegling
  • Öppet, delande och undersökande.
  • Forskare i vår verksamhet.
  • Samtala och diskutera lärande.
  • Vad måste undersökas i detalj för att vi ska förstå orsakerna till goda studieresultat?
  • Metoder i klassrummet.
  Elever i ett klassrum

  Spegling av kollega - exempel på innehåll

  • Tid/innehåll (förberedelse, aktivitet, avslut)
  • Interaktion i klassrummet
  • Placering i klassrummet
  • Arbetsro
  • Organisation, instruktion och struktur
  • Aktivitet och lärande
  • Microdetaljer hos pedagog – röst, gester, taltempo, gester, hälsnings- och entrérutiner eller relationsskapande

  Källa: Steinberg, John, 2015: ”Lärarskicklighet – 59 färdigheter” Stockholm: Gothia Forbildning

  Spegling av kollega - hur?

  1. Förmöte – Träff där kollegorna träffas för att planera När?, Var?, Vad?

  2. Speglingsförfarande – anteckna ner tankar och iakttagelser under speglingen

  3. Samtal efter spegling – viktig del där ni diskuterar exempel, problematiserar och plocka fram lärdomar utifrån speglingen.

  Tips!

  • För att få ut mer av speglingsförfarandet kan det vara givande att jobba i grupper om 3 där ni delar in er så att alla blir speglade och alla genomför spegling.
  • Skriv upp innan vad kollegan vill bli speglad på, men var inte rädd för att anteckna ner andra iakttagelser under själva speglingen.
  • Förklara för eleverna varför ni genomför spegling så att de förstår att det handlar om lärarfortbildning.

  Att tänka på!

  • Anspänning – när du blir speglad försök då att agera som du brukar göra under en lektion.
  • Nervöst och pirrigt – det uppkommer givetvis en viss nervositet när du blir speglad och det är inget ovanligt. Tänk positivt och efter några minuter har du helt glömt att kollegan sitter där bak i klassrummet och antecknar.
  • Våga utmana dig själv.

  Spegling av kollega - Frågeställningar som öppnar upp för samtal

  • Vad var du mest nöjd med under lektionen?
  • Skulle du förändra något om du skulle ha en liknande lektion om en timma?
  • Vilka detaljer vill du lyfta fram som positiva utifrån lektionen?
  • Stötte du på några dilemman under lektionen?
  • När du ……..märkte jag att eleverna…….
  • Sammanfatta och lyft fram minst 3 lärdomar utifrån lektionen.

  Vill du vet mer om spegling av kollega?

  Kontakt: Rickard Pauly, Idrottsgymnasiet/Virginska gymnasiet Rickard.pauly@orebro.se 073-0965883

  Senast uppdaterad:

  Publicerad:

  Kontakta Pedagog Örebro

  Kontakta Örebro kommuns servicecenter

  Telefon: 019-21 10 00 

  Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

  Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

  Öppettider: Vardagar kl. 10–16

  E-post till servicecenter

   servicecenter@orebro.se