Gå till innehåll

Här hittar du tips på olika typer av klassrumsbesök

Elev för en dag

Bli elev för en dag där du som pedagog följer med under en skoldag. Upplev och reflektera över hur det känns att vara elev för en dag. Du kommer lära dig massor och även få syn på din lärarroll ur ett nytt perspektiv.

  • Följ en elev och blanda klassrumsbesöken med att intervjua eleven om intryck och lärdomar.
  • Följ en klass under en dag där du koncentrerar dig på att känna in aktivitetsnivå och kunskapsinhämtning.
  • Fundera på vilket sätt du själv lär in kunskap på och vilka lärdomar du kan ta med dig till din egen undervisning.
  • Lyssna, delta och bli elev igen.

Om du verkligen skall lyckas att leda en viss människa mot ett bestämt mål, måste du först och främst finna henne där hon är och börja där. Detta är hemligheten i allt hjälparbete. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att verkligen kunna hjälpa någon annan måste jag förstå mer än hon, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, hjälper min merkunskap henne inte alls.

SÆREN KIRKEGAARD 1964

Kille vid bord

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se