Gå till innehåll

Fortbildning för elevhälsan - Under läsåret 18/19 har vi på Riksgymnasiet, Tullängsskolan, deltagit i SPSM´s nätbaserade fortbildning för elevhälsan, Att höja skolans elevhälsokompetens. Ett processarbete för likvärdig utbildning.

Att få avsatt tid varje vecka i kombination med ett väldisponerat kursinnehåll har gett oss upplevelsen av att vi har fått fina förutsättningar för att kunna arbeta kvalitativt.

Inledningsvis fick vi kartlägga och beskriva vårt nuläge. Vi arbetade sedan vidare med att få en gemensam grund utifrån styrdokument, samsyn på elevhälsans uppdrag, samtalskultur och våra olika professioner. Lite längre fram i processen har vi synliggjort vår Elevhälsas uppdrag. Vi fick nya infallsvinklar för att stärka struktur och organisation i ett mer hälsofrämjande arbete.

En plan för vår verksamhets elevhälsoarbete håller nu på att ta form och vi kommer som avslut få beskriva ett nytt nuläge samt hur vi ska arbeta för ett fortsatt systematiskt elevhälsoarbete.

Vi upplever denna fortbildning som mycket givande. Intressant är om vi här kan delge varandra våra elevhälsoplaner med syfte av att stärka och förbättra elevhälsan i Örebro. Är du intresserad av att bidra med er skolas elevhälsoplan vänligen kontakta mig.

Kontakt: Camilla Sjölander Nordin/Speciallärare Riksgymnasiet/Tullängsgymnasiet camilla.sjolander@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se