Meny

Kultur, lust och lärande – Kulturskolan erbjuder kostnadsfri fortbildning för pedagoger

Två pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med grundskolans lärare en dag i veckan under tre år. Verksamheten är kostnadsfri för grundskolan och erbjudandet gäller årskurs F-9.

Kultur för lust och lärande är ett arbetssätt där skapande verksamheter ingår som naturliga delar i lärandet och skolans vardag. Målet är ökad måluppfyllelse och skolutveckling. Lärarna från Kulturskolan arbetar med konstarterna bild, dans och rörelse, musik, teater och drama som verktyg för lärande.

Så här går det till

Två pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med personal på grundskolan en dag i veckan under tre läsår. Planering, genomförande och reflektion görs tillsammans och regelbundna träffar sker med grundskolans rektor.

Kulturskolans rektor med ansvar för Kultur för lust och lärande kallar medverkande grundskolors rektorer till träff några tillfällen per termin för erfarenhetsutbyte och reflektion.

Vi behöver ha din anmälan senast 27 mars 2020. Kultur för lust och lärande är kostnadsfritt och rektor ansöker i samråd med sin personal.

Har du frågor? kontakta Mats Öhlund, enhetschef Kulturskolan
019-21 12 35, 076-5513959
mats.ohlund@orebro.se

Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Publicerad: 20 februari 2020

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se