Meny

Kultur, lust och lärande – Kulturskolan erbjuder kostnadsfri fortbildning

Kultur, Lust och Lärande – Örebro Kulturskola erbjuder fortbildning för grundskollärare i estetiska lärprocesser. Både i Lgr11 och ÖSB så finns det stöd både för kultur som upplevelse såväl som verktyg till måluppfyllelse.

Kultur, lust och lärande syftar till att tillsammans med lärare och barn på respektive skola främja måluppfyllelse med estetiska lärprocesser som verktyg. Örebro Kulturskola har under femton år erbjudit konceptet ”kultur för lust och lärande”.

Konceptet har efter formell ansökan gett åtta skolor möjligheten att få två kulturlärare en dag i veckan under tre års tid till sin skola.

Allt detta är dessutom kostnadsfritt.

Erbjudande

Höstterminen 2019 startar Örebro kulturskola en fortbildning som riktar sig till grundskollärare F-3 i Örebro kommun. Fortbildningen ska syfta till att öka kunskap hos lärare och inspirera dem till att jobba med estetik och skapande som verktyg i grundskolans centrala innehåll och olika ämnen.

Under fortbildningen kommer deltagarna praktiskt att ta del av de olika arbetssätten och på så vis kommer lärarna få egna upplevelser och verktyg att ta med sig in i klassrummet.

Fortbildningens ram

  • Höstterminen 2019, fyra tillfällen
  • Tisdagar kl 14:30-17:00 på Kulturskolan, Vasagatan 9
  • Datum: 17/9, 8/10, 12/11, 10/12
  • Max antal deltagare: 12 st
  • Kostnadsfritt

Fortbildningens innehåll

17/9 Samhällskunskap

Lgr11 citat: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Här kommer vi använda drama och gruppdynamiska övningar som verktyg för att praktiskt belysa dessa frågor.

8/10 Svenska

Lgr11 citat: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Detta tillfälle jobbar vi med konceptuella arbetssätt för textskapande och berättande.

12/11 Matematik

Lgr11 citat: Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Musik, teater, dans och bild är de verktyg vi denna gång bekantar oss med.

10/12 IT som verktyg

Skolverket digitalisering citat: kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Här använder vi IT som verktyg till bl.a filmskapande och ljudmiljöer.

Har du frågor? kontakta Mats Öhlund, enhetschef Kulturskolan
019-21 12 35, 076-5513959
mats.ohlund@orebro.se

Senast uppdaterad: 21 maj 2019

Publicerad: 21 maj 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se