Meny

Det goda mötet

Det goda mötet

Varje möte ska vara ett gott möte, varje dag. Därför gör vi inom förvaltningen Förskola och skola en utbildningssatsning för att vi tillsammans ska bli ännu bättre på just dessa dagliga möten. Vi kallar satsningen Det goda mötet och den bygger på förvaltningens gemensamma verksamhetsidé om goda möten för utveckling och lärande. Det goda mötet ska möjliggöra ett erfarenhetsutbyte och en kunskapsutveckling kollegor emellan som ska bidra till många goda möten för utveckling och lärande i förskola och skola. 

Varje dag möter vi barn/elever och föräldrar men också personal och anställda från andra förvaltningar och privata företag. Det innebär tiotusentals tillfällen för oss att bli ännu bättre i dessa möten. Vi tror att det kan öka måluppfyllelsen och bidra till ännu större uppskattning av oss och våra tjänster.

Det är mot bakgrund av det här som vi ska arbeta med det vi valt att kalla Det goda mötet. Vi bygger arbetet på de erfarenheter vi gör varje dag och låter dem ligga till grund för diskussioner och förslag till utveckling. Se en inspirerande film om vikten av och varför vi ska jobba med möten och bemötande.

 

 

Vi vet att det hos dig som arbetar i förskola och skola, finns många erfarenheter och olika kompetenser för att skapa goda möten. Som deltagare i samtalsserien har du en viktig uppgift i att dela med dig av dina egna erfarenheter och de dilemman som du stått inför. Genom det bidrar du till vardagsnära utveckling och lärande på din arbetsplats.

Vi kommer tillsammans att träffas vid ett antal tillfällen för att dela erfarenheter och kunskaper om olika möten. Utbildningen är tematiskt uppbyggd och kommer pågå under flera år. Som underlag för samtalen har vi tagit fram ett material med korta faktatexter och uppgifter där vi lyfter våra egna kunskaper och erfarenheter. Syftet är att ge möjlighet till gemensamt lärande.

Träffarna bygger på ett aktivt deltagande av samtliga i gruppen. Öppenhet, humor, respekt och förmåga att ge och ta samt låta alla komma till tals är då viktigt. Att komma väl förberedd gör också att vi kan använda tiden på bästa sätt. Samtalsledarens uppgift är att hålla i mötet och se till att alla kommer till tals. Hen ser även till att vi håller oss till dagens tema samt ställer frågor som håller samtalet levande.

 

Lärare, barn och förälder

 

Utbildningssatsningen Det goda mötet är ett sätt att förverkliga och levandegöra vår gemensamma verksamhetsidé om goda möten för utveckling och lärande.

Material att ladda ner

Har ni frågor eller synpunkter på materialet kontakta Monica Skantz eller Anna-Karin Mäntylä - områdeschefer på förvaltning förskola och skola.

Lycka till med projektet!

 

/Margareta Borg, Förvaltningschef förskola och skola.

Senast uppdaterad: 29 mars 2017

Publicerad: 9 februari 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se