På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

1%-principen och inköp av konst

Örebro konsthall ansvarar för kommunens inköp och vård av konst. Samlingen består idag av drygt 8100 verk.

De flesta av konstverken finns utplacerade inomhus i kommunens olika verksamheter. På Örebro konsthall finns ett mindre lager där kommunens personal kan låna konst till sina verksamheter och till sina arbetsrum.

Kommunens konstinköp görs av konsthallschef tillsammans med konstintendent och konstsekreterare. 

Vid nybyggnationer sker inköpen i samråd med projektgrupp knuten till den nya verksamheten och beställningsarbetet leds av en konstprojektledare utsedd av Örebro konsthall.

Under 2017 infördes ett konstnärligt råd i Örebro kommun med uppdraget att samordna arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 

Konstnärliga rådet är kommunens arbetsgrupp för offentlig konst och består av personer med kunskap om offentlig konst, arkitektur och samhällsplanering.

Rådet bereder ärenden och tar beslut om konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Målet för rådet är även att det ska underlätta för medborgare att komma i kontakt med de som arbetar med konsten i stadsrummet.

Frågor rörande drift och skötsel samordnas också via det konstnärliga rådet.

Rådets sammansättning

 • Anne Pettersson, strateg stadsbyggnad
 • Anna-Karin Wulgué, konsthallschef
 • Peder Hallquist, stadsarkitekt
 • Tina Andersson, landskapsarkitekt
 • Magnus Carlberg, enhetschef park
 • Erica Ek, stadsantikvarie
 • Gabriella Menerwa Kaasinen, intendent offentlig konst

Har du frågor eller synpunkter som rör den offentliga konsten i Örebro?

Kontakta Anna-Karin Wulgué, konsthallschef på e-mail anna-karin.wulgue@orebro.se eller telefon 019-21 48 95.

Sedan 1968 arbetar Örebro kommun enligt 1%-regeln. Det innebär att 1% av byggkostnaden vid ny- eller ombyggnationer av offentliga lokaler och byggnader avsedda för offentlig verksamhet, avsätts till konstnärlig gestaltning.

Örebro konsthall ansvarar för dess genomförande och leder varje enprocentsprojekt hela vägen fram till invigning.

Vi tar gärna emot presentationsmappar av professionellt utövande konstnär, formgivare, arkitekt eller liknande som är intresserade av konstnärliga gestaltningsuppdrag inom Örebro kommun?

Din presentationsmapp ska innehålla:

 • Fotografier av relevanta referensprojekt och eventuell kortfattad text (Observera max antal blad 10 st, helst inte större än format A4)
 • Motivering till varför du vill arbeta med konst i offentlig miljö
 • Meritförteckning/CV
 • Kontaktuppgifter

Din mapp kommer att finnas till förfogande för Örebro kommuns onstprojektledare. Mappen blir registrerad som offentlig handling.

Maila din presentationsmapp till konsthallen@orebro.se, märk utskicket presentationsmapp 1%.

Senast uppdaterad: 9 april 2020

Publicerad: 31 januari 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se