Gå till innehåll
  • Start
  • / Tillgänglighet

Tillgänglighet för OpenArt-appen

Redogörelsen avser OpenArt version 1.09.

OpenArt står bakom den här mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur OpenArt-appen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?
Om du behöver innehåll från Open Art-appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Detta gör du genom att mejla openart@orebro.se eller ringa Servicecenter på telefon 019-21 10 00.

Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Appen finns för operativsystemen iOS och Android.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Enstaka knappar och rubriker beskrivs inte helt tydligt för uppläsande hjälpmedel.
  • Finns inget generellt stöd för zoom-funktion
  • Vissa textelement följer inte telefonens inställningar
  • Appen är låst till att enbart visas på en stående skärm.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har gjort en självskattning av appen OpenArt och med extern part.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 november 2022.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se