Gå till innehåll
  • Start
  • / Våra kurser
  • / Kullagret - kurser för barn & unga med funktionsnedsättning

Kullagret – kurser för barn och unga med funktionsnedsättning

Kullagret är en stimulerande och utforskande miljö för barn och unga med olika funktionsnedsättningar och särskilda behov. Alla får möjlighet att utifrån egna förutsättningar skapa med bild och form, dansa, spela instrument, sjunga och spela teater.

Det är viktigt att vi får rätt information om funktionsnedsättningen och särskilda behov för att kunna möta upp på bästa sätt och tillgodose de olika förutsättningarna. Information lämnas i webbformuläret eller genom att ta personlig kontakt med kansliet.

Kullagrets kurser

Vi strävar efter att eleverna ska hitta sitt eget uttryck genom lust och upptäckarglädje. Vi använder oss av olika material såsom lera, färger och mosaik.

Undervisningstid

Enskild undervisning: 30 minuter per vecka.
Gruppundervisning: 60 minuter per vecka.

Du får dansa och improvisera för att stimulera fantasin och öva upp kroppsspråket.

Undervisningstid

Enskild undervisning: 30 minuter per vecka.
Gruppundervisning: 45 minuter per vecka.

Tillsammans med eleven kommer vi fram till om tonvikten ska ligga på drama eller musik och sång. Vi använder oss av anpassade instrument efter elevens förutsättningar och utgår från en musikterapeutisk metod.

Undervisningstid

Enskild undervisning: 30 minuter per vecka.

Tillsammans bildar vi ett band där vi spelar efter en utarbetad metod och sjunger låtar vi gillar. Här behövs inte några förkunskaper - spelglädjen är viktigast.

Undervisningstid

Gruppundervisning: 60 minuter per vecka.

Vi kommer sjunga både nya och gamla låtar som vi gillar. Ibland sjunger vi tillsammans med Kullagrets eget Kulband.

Undervisningstid

Gruppundervisning: 45 minuter per vecka.

Dag och tid

Tisdagar kl. 17.15–18.

Här blandar vi musik, sång, drama, film, rörelse och bild. Vi spelar på enkla instrument och sjunger tillsammans. Vi agerar och dramatiserar, målar och tillverkar rekvisita till vår terminsredovisning.

Undervisningstid

Gruppundervisning: 90 minuter per vecka.

Vi utgår från en befintlig musikal eller skapar en ny tillsammans. Lusten att stå på scenen, att upprepa samma moment flera gånger och att kunna samarbeta med andra är i fokus. I slutet av vårterminen har vi premiär.

Undervisningstid

Gruppundervisning: 90 minuter per vecka.

Du får möjlighet att lära dig spela ett instrument eller sjunga. Förmåga att ta instruktioner samt motoriska förutsättningar för instrumentet behövs. Beskriv funktionshindret i anmälningsformuläret. Du får då en lärare som kan möta upp på rätt sätt.

Instrument

Piano/synt, dragspel, trumpet, trombon, tuba, valthorn, gitarr, elgitarr, elbas, fiol, altfiol, cello, kontrabas, blockflöjt, klarinett, saxofon, tvärflöjt, slagverk/trumset och steelpan.

Du kan hyra orkesterinstrument under en begränsad tid.

Undervisningstid

Enskild undervisning: 30 minuter per vecka.

Undervisning och lektionstid

Du har lektion en gång i veckan. Undervisningen sker enskilt eller i grupp och vi anpassar verksamheten så långt som möjligt efter dina enskilda behov. I gruppverksamheten arbetar flera pedagoger tillsammans. Personliga assistenter är välkomna.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa till med att möta upp eller lämna vid färdtjänst.

Vi garanterar dig alltid minst 28 undervisningstillfällen under läsåret om du börjar vid höstterminens start. Beroende på ämne kan undervisningstillfällena i olika omfattning innefatta ordinarie lektion, repetition inför och genomförande av konsert/föreställning.
Din lärare informerar om mer exakta tider för läsårets förläggning.

Undervisningslokaler

Våra undervisningslokaler finns på Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4.

Film om en dag på Kullagret

På Youtube kan du se filmen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Kulturskolan

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se