Gå till innehåll

Visste du att det går åt ca 4 kilo kemikalier för att producera 1 kilo tyg?

De flesta kemikalier som finns i kläder är inte farliga, däremot är många onödiga. Det finns dock fortfarande flera cancerogena, hormonstörande och nervskadande ämnen som används inom klädproduktion idag. Några exempel är:

  • Formaldehyd är både allergi- och cancerframkallande, ska motverka att kläderna skrynklas eller krymper.
  • Hormonstörande ftalater används i plasttryck på tröjor.
  • Bly är nervskakande och förekommer när kläderna färgas.
  • Bakteriedödande biocider används i vissa träningskläder. Varor och produkter som innehåller antibakteriella ämnen kan till exempel betecknas “antimicrobial”, “for lasting freshness”, “hygienic protection”, eller “treated against odour”. 

Ingen vet exakt vad alla dessa ämnen leder till. Men vi vet att spermiekvaliteten försämras, att fler pojkar föds med testikelproblem, att fler graviditeter leder till missfall och att flickor tidigare når puberteten. Det är troligt att den ökade användningen av hormonstörande ämnen är en bidragande orsak till dessa problem. Det finns också kopplingar mellan hormonstörande ämnen och folksjukdomar som diabetes och fetma. Det finns cirka 800 ämnen som man vet eller misstänker påverkar hormonsystemet. Få av dessa har genomgått tillräckliga tester.

Tips för att undvika kemikalier i textilier

För att undvika dessa ämnen finns främst fyra saker du kan göra:

  • Undvik de saker som är synliga, t.ex. tjocka plasttryck eller etiketter med formuleringar som signalerar antibakteriella ämnen.
  • Fråga personalen vad plaggen innehåller.
  • Lukta på plaggen. Starka dofter innebär varningsflagg.
  • Tvätta alltid plaggen innan du använder dem.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Klimatsmart vardag

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se