Örebro kommun bra på klimatsmart mat

Örebro kommun tillhör de bästa i landet när det gäller inköp av ekologisk mat. Samtidigt har Örebro län en hög andel ekologiskt odlad mark. Vilken betydelse har detta för klimatet och finns det något för privatkonsumenten att lära från Örebro kommuns goda exempel?

Skylt med texten "ekologiska grönsaker"

Foto: Scandinav bildbyrå

Ekomat positivt för klimatet

Ekologiskt odlad mat har mindre miljöpåverkan – det vet de flesta. Men påverkar ekologisk mat klimatet mindre? Ja, det gör den! I KRAV-märkningen ingår flera aspekter som minskar klimatpåverkan. KRAV-märkta gårdar använder ingen handelsgödsel, som är mycket energikrävande att framställa. Genom att istället använda naturgödsel blir ekogårdsjordarna mer mullrika, och det har visat sig att de klarade torkan 2018 bättre. KRAV-märkta gårdar använder bara förnybar el och egenodlat foder. Vidare får de inte odla på mulljordar, där plöjningen i sig bidrar till större utsläpp av växthusgaser från jorden.

Örebro bättre än riket

Positivt alltså, men hur mycket odlas ekologiskt då? Regeringen har satt ett mål att 30 procent av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad till 2030. Idag ligger rikssnittet på cirka 20 procent och det är alltså en bit kvar. För några år sedan var efterfrågan på ekologisk mat större än utbudet, men nu verkar det ha svängt. För att ekogårdarna ska ha underlag för sin viktiga verksamhet krävs att fler köper ekologiskt.

I Örebro län är cirka 29 procent av åkerarealen ekologiskt odlad, vilket nästan är i linje med målet till 2030. Samtidigt är Region Örebro län och dess kommuner bäst i Sverige på ekologiska inköp i offentlig sektor med 46 procent under 2019. Örebro kommun var i sin tur fjärde bästa kommun med 64 procent ekologiskt.

Mindre kött en framgångsfaktor

Då ekologiskt många gånger kostar lite mer kan man undra hur kommunen har råd med så mycket ekologiskt? En framgångsfaktor har varit att minska mängden kött, som ju har ett mycket högt kilopris. Att handla grönsaker efter säsong innebär också lägre inköpspriser. Båda dessa strategier innebär i sig dessutom lägre klimatpåverkan eftersom kött har en hög klimatpåverkan och grönsaker som behöver transporteras långt eller odlas i växthus inte är lika klimatsmarta som svenska grönsaker från frilandsodling. Dessa strategier går förstås lika bra att tillämpa på ett hushåll – hur handlar du?

Läs gärna mer om Örebro kommuns arbete med Smartare mat.

Senast uppdaterad: 20 maj 2020

Publicerad: 20 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?