Meny

Örebro - en växande kommun

Två män och en grävskopa

Örebro är Sveriges sjätte största kommun och en av landets snabbast växande kommuner. Det märker vi på VA av!

Samtidigt som befintliga ledningar behöver förnyas, växer staden så det knakar och vår verksamhet utvecklas därefter. Vi bygger en ny vattenreservoar med dubbelt så stor kapacitet och arbetar med Vättern som alternativ råvattentäkt, vilket innebär en 4 mil lång bergtunnel genom Närke. Det är inget litet projekt! Ett antal bostadsområden på landsbygden väntar också på anslutning till det kommunala VA-nätet. Som våra medarbetare säger: Jobbet är varierande.

Intervju Stefan Sjögren
Porträtt på Stefan Sjögren vid ett vattendrag.

Det är spännande, expansivt och utmanande. Det är tre anledningar till att börja jobba hos oss. Det händer hela tiden saker och uppstår nya situationer med frågeställningar som vi inte alltid har svar på.

Stefan är för närvarande tjänstledig från sin ordinarie roll, då han under februari-december 2020 är tf enhetschef för Vattenverket i Örebro kommun. Vi har valt att låta nedanstående intervju ligga kvar under tjänstledigheten.

Stefan leder arbetet med kommunens ansökan om vattenskyddsområde för huvudvattentäkten Svartån, tar fram ansökningar och företräder Tekniska förvaltningen på ledningsrättsammanträden hos Lantmäterimyndigheten och är uppdragsbeställare och kontaktperson för omvandlingsområden. Skrivelser för politiska beslut samt utveckling och förankring av kommunens VA-plan är andra arbetsuppgifter. Ett jobb som innebär mycket nätverkande och kontakter på bred front med såväl medborgare, andra förvaltningar, politiker och myndigheter kring frågor som rör till exempel lagstiftning, planering, bygglov och naturvård.

Det är som roligast när det är lite utmanande. Det är variationen och utmaningarna som driver mig. Örebro kommun är rätt progressiva när det gäller utvecklingsfrågorna med projekt som till exempel Vätternvatten, ny vattenreservoar och kväverening av avloppsvatten. Som Sveriges sjätte största kommun ska vi vara en drivkraft inom VA-frågorna, jag ser gärna att vi växlar upp ännu mer kring framtidens lösningar.

Stefans resa har gått från Linköping via Umeå till Örebro. Ett allmänt naturintresse lockade och efter utbildning till biolog i Umeå fick han jobb på dåvarande Fiskeriverket med ett lokalkontor i Örebro. Efter några år ville Stefan bredda sig och läste miljöjuridik på distans. Sedan väntade fem år som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Örebro kommun, med fokus på enskilda avlopp. En längtan efter nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter väcktes och när en ny tjänst på Planeringsenheten dök upp tog Stefan klivet över till rollen som planerare på Vatten och avlopp.

På Planeringsenheten har många kollegor roller med egna ansvarsområden, vilket ger stor frihet att själv forma arbetet. Det är roligt att jobba i förvaltningsform. Man kommer ganska nära andra förvaltningar, vi sitter fysiskt i samma byggnad och arbetar aktivitetsbaserat. Så vill jag jobba.

När det gäller trivseln på jobbet beskriver han en kultur med en positiv och förstående inställning till att folk har ett liv vid sidan av jobbet. Det känns bra och skönt.

Hur är det då att leva och bo i Örebro? Stefan rekommenderar gärna andra att flytta hit. Det är en lagom stor stad som har allt, med närhet till ett friluftsliv och det satsas på trivsel för örebroarna.

 Jag tycker verkligen att Örebro är en fantastisk stad att bo i. Det har hänt otroligt mycket sen jag flyttade hit. Området där Svartån mynnar ut i Hjälmaren, med Naturens hus i centrum, har blivit en härlig miljö för friluftsliv, naturupplevelser och rekreation. Stråken utmed Svartån och Lillån har utvecklats, liksom Kilsbergen en bit utanför stan, där det finns tillgång till skidspår, bad och vandringsleder. Kommunen är verkligen en drivkraft som gör mycket för att göra det trevligt för örebroarna både inne i stan och runt om i kommunen.

Stefans favoritvatten är dels sjöarna uppe i Kilsbergen, dels stråket där Svartån slingrar sig ut mot mynningen i Hjälmaren, flankerat av ett charmigt koloniområde på ena sidan promenadstråket och lönnar som speglar sig i åvattnet på den andra.  

Porträtt på Stefan Sjögren sittandes på en stubbe, drickandes kaffe ur en termosmugg.
Intervju Charlotte Vallgren
Charlotte Vallgren

Vi måste ju ha vatten, konstaterar Charlotte Vallgren. Det är roligt att se att vattenförsörjningen fungerar och att vara med på ett hörn och lösa de problem som dyker upp. Vi märker av att Örebro växer och får fler och fler stora jobb att ta hand om. Det innebär också att vi vuxit som verksamhet och behöver växa ännu mer. Det är full fart i alla led. 

Charlotte Vallgren är örebroare med 4-årig utbildning till gymnasieingenjör i botten. Ett intresse för kemi låg bakom utbildningsvalet, men ett nytt intresse för byggfrågor tog över och när det var dags att kliva ut på arbetsmarknaden hamnade Charlotte inom VA-området. Efter 18 år på Kumla kommun som kartritare, karttekniker och projektör började hon 2008 på enheten Ledningsnät på VA vid Örebro kommun.

Hon är med och förbereder inför i stort sett alla ledningsarbeten som byggs i egen regi. Det ska finnas tillstånd, skyltar och utrymme till bodar och containrar, materialspecifikationer för rör, brunnar med mera, beräkningar på hur höga brunnarna ska vara och vart ledningarna ska gå in och ut. Kostnadsberäkningar för hela uppdraget är en annan viktig del, liksom information till boende och andra som berörs av ledningsarbetet. Utmaningen ligger i att få till helheten.

Jag vet ju inte alltid hur kollegorna jobbar där ute och vi slår ofta våra kloka huvuden ihop för att få fram bra lösningar vad gäller till exempel materialvalet vid specialkopplingar.

I jobbet ingår även mycket dokumentation, både för att ha bra rutiner och instruktioner, men också så att alla beslut, tillstånd och underlag som rör ett visst uppdrag finns samlade på ett och samma ställe. Charlotte deltar också som sakkunnig vid upphandlingar av material som till exempel betongrör, rördelar och brunnar.  

Jag får jobba med mycket olika saker och med kollegorna på hela Ledningsnät, inom resten av VA och i andra verksamheter som till exempel Park och gata. Jag trivs så himla bra. Vi har ett spännande jobb med att förebygga och åtgärda läckor och är ett trevligt gäng där alla samarbetar med varandra.

Charlotte Vallgren
Intervju Karin Ekholm
Tre personer i kontorsmiljö.

VA kändes som en bra och säker bransch att satsa på när Karin Ekholm bestämde sig för att sadla om. Hon gick den tvååriga YH-utbildningen Vatten- och miljötekniker i Hallsberg, gjorde praktik på Vatten och avlopp vid Örebro kommun och när en ledig tjänst dök upp på Kundservice VA var valet inte svårt.

Ingen dag är den andra lik, det gör jobbet roligt. Det är verkligen inte inrutat. Jag tycker om arbetsklimatet, kollegorna, arbetsuppgifterna och kundkontakterna. Sen märks det av att vi har en generationsväxling också, personalgruppen består verkligen av alla åldrar vilket är jättekul.

Karin arbetar som abonnentingenjör, tillsammans med sina kollegor tar hon hand om kundsamtalen som rör anslutningsärenden, medan kollegorna på debitering tar hand om fakturafrågor med mera. Som abonnentingenjör jobbar Karin främst med anslutningsärenden, för såväl privatpersoner som näringsliv, nya VA-abonnemang samt uppgifter till nybyggnadskartor. Utöver det är det mycket möten och avstämningar med kollegor kring kundärenden, liksom utredningar kring lite mer komplicerade fall.

Tiden på VA har gett ökad förståelse kring hur VA-verksamheten är uppbyggd och hur VA-lagstiftningen kan tolkas och implementeras. Karin har fått upp ögonen för hur viktigt det är att samspelet mellan de olika förvaltningarna inom kommunen fungerar och hur svårt det kan vara att få ihop alla perspektiv utifrån lagar och regler. Stadsbyggnad, Miljökontoret och Tekniska förvaltningen, där VA hör hemma, har alla sina olika ansvarsområden, mål och arbetssätt och det är inte alltid så lätt att mötas.

På VA har ett ökat fokus på det juridiska slagit igenom de senaste åren, vilket lett till förändrade rutiner och många ställningstaganden utifrån lagarna. Det har också lett till mycket utredningar och diskussioner kring olika frågor, för att se hur det påverkar VA-verksamheten och kunderna.

Vi har ett väldigt öppet klimat på VA, det är ett bra gäng, vi hjälps åt och alla vill dela med sig av sina kunskaper. Man blir aldrig fullärd, det kommer alltid upp nya saker. Juridiken till exempel kan man grotta ner sig i hur mycket som helst.

Karin kommer från servicebranschen, men känner ändå att hon ytterligare utvecklat sin förmåga att ta alla olika sorters människor.

Vi har ju en lagstiftning att följa och VA-verksamheten är ganska komplicerad, så vi uppfattas som fyrkantiga ibland, men det gäller att försöka förklara och sprida kunskap och förståelse för hur det ser ut och fungerar. Vi tar inte för givet att folk ska förstå hur det är uppbyggt. Bygger du ett hus för kanske första och enda gången, så är det inte så lätt att veta vad som gäller. Vi är taxefinansierade och inte skattefinansierade och måste ha täckning för våra kostnader och det kostar att anlägga VA. Vi jobbar mycket med förståelse kring kostnaderna, VA är ju något som inte syns och som många tar för givet, många känner inte till vad som ligger bakom för att de faktiskt ska få rent vatten i kranen varje dag.

En kul sida av jobbet som Karin nämner är att få vara med och se vad som händer i Örebro, att följa och själv bidra till stans utveckling. Det byggs mycket överallt, såväl villor och flerfamiljshus som industriområden.

Det är roligt att göra någonting som är betydelsefullt. VA-frågorna är en viktig del av samhället, jag känner att jag kan bidra till någonting bra.

Bild på leende kvinna vid dator.

Senast uppdaterad: 3 februari 2020

Publicerad: 20 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se