Meny

Förskollärare i Örebro kommun

Vi behöver fler förskollärare till våra förskolor i Örebro kommun. Idag har vi ungefär 1 600 förskollärare och barnskötare som arbetar i våra 130 förskolor. Varje dag arbetar de tillsammans för att skapa ett gott möte och den bästa förskolan för våra barn.

Våra förskolor har närhet till parker, skogar och barnkultur. Örebro växer och behovet av förskoleplatser ökar. Under 2016 och 2017 öppnade vi 20 nya förskoleavdelningar. Vi bygger just nu flera nya förskolor som öppnar under 2017 och 2018. Nu behöver vi dig som vill vara med att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i våra förskolor!

Två barnhänder som håller för ögonen på en man.

Tre förskollärare berättar om sitt jobb

Anna Eklöf, Varberga förskolor
Anna Eklöf.

Anna Eklöf.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att få ta del av allt arbete som barnen är med om. I och med att jag är med i pedagogernas reflektionsarbete, där vi tittar på deras dokumentationer, så får jag ta del av så mycket och jag får möjlighet att reflektera tillsammans med pedagogerna kring vad barnen gör om dagarna.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Det finns jättemånga utvecklingsmöjligheter, i och med att jag jobbar som pedagogista har jag också ett visst ansvar som handledare och de pedagogiska frågor som uppstår. Jag får då möjlighet att både påverka det pedagogiska arbetet och ta del av forskningen kring olika arbetssätt och teorier. Jag får diskutera och fundera mycket över hur vi kan arbeta vidare med olika saker. Jag har även med mig kunskap från den magisteruppsats som jag skrev 2015 i förskoledidaktik. Den kunskapen är enormt nyttig att ta med sig när jag träffar pedagogerna. Den har också bidragit till att jag har en del uppdrag på universitetet.

Jag har nu ett uppdrag på 50 procent som kvalitetsutvecklare inom Centralt skolstöld.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Jag är inte från Örebro från början, men när vi fick barn så kände vi att vi ville flytta närmare släkten. Örebro är en bra stad att flytta till och det kändes bra att komma närmare familjen.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Det är ett underbart jobb att arbeta i förskolan, det är föränderligt och det finns många möjligheter att påverka hur man vill arbeta tillsammans med barnen. Man får också så många rika guldstunder med barnen och får vara med i deras lärande. Det händer mycket positivt och fantastiskt arbete inom förskolan.

Hur länge har du jobbat?

– Jag har arbetat inom förskolan sedan 1996.

Vilken utbildning har du?

– Jag är utbildad förskollärare, 2006 vidareutbildade jag mig till pedagogista via Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Jag har dessutom en filosofie magisterexamen i förskoledidaktik.

Lise-Lott Windefelt, Lars Wivallius förskola
Lise-Lott Windefelt.

Lise-Lott Windefelt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är alla goda möten med barnen. Jobbet blir aldrig tråkigt då det är mycket mångsidigt. I förskolan ska varje barns utveckling och lärande främjas och undervisningen ska planeras, genomföras och analyseras för att hålla hög kvalitet. Alla barn ska erbjudas en trygg omsorg och deras lust till livslångt lärande ska främjas. Förskollärarjobbet är underbart härligt då jag både får vara här och nu tillsammans med barnen samt arbeta med dokumentation och analys av vår undervisning och omsorg på ett övergripande plan. Allt för att bibehålla en hög kvalitet i vår verksamhet.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– På vår förskola har vi både enskild och gemensam reflektionstid i arbetslaget. Där analyserar och reflekterar vi över vad som skett i verksamheten samt lägger upp planeringar för hur vi ska gå vidare. I samtal med kollegorna breddas vårt tänkande och vi lär nytt tillsammans. Barnen arbetar med olika projekt och där lär vi oss tillsammans med barnen. Under studiedagar får vi ofta kompetensutveckling i form av bland annat föreläsningar. På förskolan finns även pedagogisk handledning att tillgå.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Det känns tryggt att arbeta i en stor kommun. Dessutom är det härligt att känna att mitt jobb är en viktig pusselbit för att få helheten att fungera i kommunen.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Örebro kommun behöver fler drivande förskollärare. Tillsammans ger vi både barn och deras familjer goda förutsättningar att utvecklas och fungera väl i vårt samhälle.

Hur länge har du jobbat?

– Jag har arbetat på förskola sedan 2006. Innan dess 1999–2005 arbetade jag i skolan F–3.

Vilken utbildning har du?

– Förskollärare och Fritidspedagog.

Henrik Svedlund, Galaxens förskola
Henrik Svedlund.

Henrik Svedlund.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa är att det är så pass fritt. Man styr i stor grad sin egen dag. Det är en klar fördel, jämfört med vanlig ämneslärare i skolan där man arbetar efter ett schema. Hos oss är det mindre styrt. På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi grupp, och då är vi ute på utflykt. Vi har bra förbindelser mellan skola och stad så vi åker ofta mellan skolan och slottet till exempel. Vi har trevliga fruktstunder vid parkbänken och åker sedan tillbaka. Vissa dagar går vi bland annat till parker, museum eller biblioteket och försöker aktivera barnen så mycket som möjligt.

Vilka möjligheter till utveckling möter du i ditt arbete?

– Det finns möjlighet att läsa vidare, och man kan då bli förskolechef bland annat. Man får även chans att vidareutbilda sig genom arbetet i fråga om spetskompetens. Om man är intresserad så går det till exempel att fördjupa sig inom juridiska frågor i förskolan.

Varför valde du Örebro kommun som arbetsgivare?

– Samma år som jag skulle ta examen fick jag ett erbjudande om att arbeta på en skola här i Örebro. Jag och en annan kollega skulle starta upp en liten grupp på skolan. Jag hoppade på det och jobbade samtidigt som jag studerade, det var jättenyttigt. Det var en grupp med barn från förskoleklass till årskurs tre som inte riktigt klarade av att vara i klassrummet. Efter det fick jag chansen att arbeta som ren förskollärare.

Vad skulle du vilja säga till dina framtida kollegor?

– Det är världens roligaste yrke, det är fritt och det är mycket eget ansvar. Att få möjlighet att styra ett barns vardag är kul samtidigt som det såklart är viktigt att man trivs med sina kollegor.

Hur länge har du jobbat?

– Jag gick ut 1999 och har nu arbetat i 18 år som förskollärare.

Vilken utbildning har du?

– Jag är utbildad förskollärare.

Vårt erbjudande till dig

Som anställd hos oss får du en trygg anställning med möjlighet att utvecklas i en växande verksamhet. Med många kompetenta kollegor finns stora möjligheter att utbyta erfarenheter.

Här kan du läsa mer om vårt erbjudande som arbetsgivare.

Introduktion som nyanställd

Som nyanställd får du en introduktion för att komma in i arbetsgruppen så att ni kan göra ett bra jobb tillsammans. Att se till att du som är nyanställd introduceras på ett bra sätt är en viktig förutsättning för att få engagerade och motiverade medarbetare.

Varje år bjuds alla nya förskollärare och lärare in till en gemensam välkomstträff. Vid detta tillfälle presenterar verksamhetscheferna organisationens uppbyggnad, vårt erbjudande som arbetsgivare och vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom vår verksamhet.

Möjligheter till utveckling

Vi vill att du ska utvecklas i din roll som förskollärare och att du ska trivas och vilja stanna kvar hos oss. Förutom en god introduktion och individuell lönesättning erbjuder vi dig flera olika möjligheter till utveckling.

 • Utbildning i ICDP, ett program för vägledande samspel som alla våra förskolor arbetar med.
 • Ett stort utbud av förskolor med olika pedagogiska inriktningar och många interna utvecklingsuppdrag ger stora möjligheter till intern rörlighet.
 • En växande verksamhet med möjligheter att vara med och starta nya förskoleavdelningar.
 • Som utvecklingsledare är du med och driver den pedagogiska utvecklingen på förskolan. Du sitter med i ledningsgruppen och samordnar olika aktiviteter och uppdrag.
 • Som kvalitetsutvecklare arbetar du tillsammans med andra för att utveckla kvaliteten i verksamheten.
 • Uppdrag som VFU-handledare, i nära samarbete med Örebro universitet.

Om du är nyfiken på ledarskap och rollen som förskolechef finns det interna ledarskapsprogrammet ”Nyfiken på” där du får veta mer om uppdraget som förskolechef.

Ditt uppdrag blir

Som förskollärare har du en viktig roll för de yngre barnens lärande och utveckling och är med från de första orden fram till att de börjar i första klass.

I ditt arbete utmanar du barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation, matematik, naturkunskap och teknik. Du ansvarar för att tillsammans med arbetslaget planera så att verksamheten är anpassad både till det enskilda barnet och till gruppens behov.

Varje barn och gruppen ska få sina behov tillgodosedda och du arbetar för att hjälpa de barn som behöver stöd i sin utveckling. Du och dina kollegor ansvarar för att erbjuda en god lärmiljö och att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling, lek och lärande.

I arbetet ingår även att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten samt ha tät kontakt med barnens vårdnadshavare.

Som förskollärare ansvarar du för att alla barn får inflytande på verksamhetens innehåll, på riktigt!

Vi tror att du

 • drivs av engagemang och kreativitet och genom lek, samtal, sång, drama och bild lär barnen att upptäcka sina egna förmågor och uppskatta samspel med andra. Du dokumenterar på ett intressant och inspirerande sätt barnens utveckling.
 • har en god samarbetsförmåga då du ingår i ett arbetslag där du arbetar ihop med andra förskollärare och barnskötare och har nära kontakt med barnens vårdnadshavare.
 • har en förståelse och förmåga att se både gruppens och det enskilda barnets möjligheter och behov och har en fallenhet att kunna ta tillvara på dessa.
Vi är engagerade och stolta

Örebro kommuns medarbetarenkät mäter bland annat hur våra anställda trivs på sin arbetsplats. Inom förskolan är resultatet kring uppdraget högre än kommunens genomsnitt.

Hela 95 procent av våra medarbetare i förskolan tycker att deras arbete engagerar dem och lika många svarade att de upplever att arbetet känns meningsfullt. Många känner sig också stolta över sin yrkesroll.

De allra flesta upplever också att den egna arbetsinsatsen bidrar till att Örebro kommuns medborgare får den service de behöver.

(Resultatet gäller den fördjupade medarbetarenkät som gjordes 2016.)

Fler män i förskolan
Förskollärare läser för barn.

Vi arbetar för att få fler män till våra förskolor. Vi kommer bland annat att starta ett nätverk med möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan manliga förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Vi behöver fler män som vill vara med att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i våra förskolor!

Vill du vara med?

Eftersom vår verksamhet växer behöver vi ständigt nya medarbetare.

Just nu söker vi

Aspirantanställning

Studerar du sista året till förskollärare? Aspirantanställning är en möjlighet för dig att kombinera dina studier med en visstidsanställning på 10 procent i någon av våra förskolor i Örebro kommun. Många av våra aspiranter är nöjda med sitt uppdrag och vill gärna jobba vidare i Örebro kommun efter avslutade studier.

Årets rekrytering av aspiranter är avslutad och vi har anställt 17 nya aspiranter för 2018.

Vikariat inom förskola och skola

Är du intresserad av ett vikariat inom förskola och skola, anmäl dig till Bemanningen Barn och Utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om hur det är att arbeta eller praktisera som förskollärare eller anmäla ditt intresse för timvikariat. Vi tar kontakt inom två arbetsdagar.

Formulär för intresseanmälanJag *Intresseanmälan *Vill du flytta till Örebro? Vi kan vi hjälpa till med bostad!

Örebro kommun har ett näringslivsförturavtal med en av Örebros bostadsförmedlingar.

Det innebär att vi kan ordna en bostad inom 6 månader om följande kriterier uppfylls:

 • du som bostadssökande bor längre bort än pendlingsavstånd, minst 100 km eller två timmar enkel väg från Örebro,
 • att du fått en nyanställning och stadigvarande 100 procent tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Örebro kommun.
 • Behovet ska vara varaktigt och avse ett permanentboende.

Vill du veta mer fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig

Läs mer om vad Örebro kan erbjuda som stad.

Senast uppdaterad: 13 september 2018

Publicerad: 28 mars 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se