Meny

Förskollärare i Örebro kommun

Vi behöver fler förskollärare till våra förskolor i Örebro kommun. Idag jobbar ungefär 1 600 förskollärare och barnskötare i våra 130 förskolor. Varje dag arbetar de tillsammans för att skapa ett gott möte och den bästa förskolan för våra barn.

Två barnhänder som håller för ögonen på en man.

Om våra förskolor

Våra förskolor har närhet till parker, skogar och barnkultur. Örebro växer ständigt och behovet av förskoleplatser ökar hela tiden. Vi behöver därför dig som vill vara med att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i våra förskolor!

Vårt erbjudande till dig

Som anställd hos oss får du en trygg anställning med möjlighet att utvecklas i en växande verksamhet. Med många kompetenta kollegor finns stora möjligheter att utbyta erfarenheter.

Här kan du läsa mer om vårt erbjudande som arbetsgivare.

Introduktion som nyanställd

Som nyanställd får du en introduktion för att komma in i arbetsgruppen så att ni kan göra ett bra jobb tillsammans. Att se till att du som är nyanställd introduceras på ett bra sätt är en viktig förutsättning för att få engagerade och motiverade medarbetare.

Varje år bjuds alla nya förskollärare och lärare in till en gemensam välkomstträff. Vid detta tillfälle presenterar verksamhetscheferna organisationens uppbyggnad, vårt erbjudande som arbetsgivare och vilka utvecklingsmöjligheter det finns inom vår verksamhet.

Möjligheter till utveckling

Vi vill att du ska utvecklas i din roll som förskollärare och att du ska trivas och vilja stanna kvar hos oss. Förutom en god introduktion och individuell lönesättning erbjuder vi dig flera olika möjligheter till utveckling.

 • Utbildning i ICDP, ett program för vägledande samspel som alla våra förskolor arbetar med.
 • Ett stort utbud av förskolor med olika pedagogiska inriktningar och många interna utvecklingsuppdrag ger stora möjligheter till intern rörlighet.
 • En växande verksamhet med möjligheter att vara med och starta nya förskoleavdelningar.
 • Som utvecklingsledare är du med och driver den pedagogiska utvecklingen på förskolan. Du sitter med i ledningsgruppen och samordnar olika aktiviteter och uppdrag.
 • Som kvalitetsutvecklare arbetar du tillsammans med andra för att utveckla kvaliteten i verksamheten.
 • Uppdrag som VFU-handledare, i nära samarbete med Örebro universitet.

Om du är nyfiken på ledarskap och rollen som förskolechef finns det interna ledarskapsprogrammet ”Nyfiken på” där du får veta mer om uppdraget som förskolechef.

Ditt uppdrag blir

Som förskollärare har du en viktig roll för de yngre barnens lärande och utveckling och är med från de första orden fram till att de börjar i första klass.

I ditt arbete utmanar du barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation, matematik, naturkunskap och teknik. Du ansvarar för att tillsammans med arbetslaget planera så att verksamheten är anpassad både till det enskilda barnet och till gruppens behov.

Varje barn och gruppen ska få sina behov tillgodosedda och du arbetar för att hjälpa de barn som behöver stöd i sin utveckling. Du och dina kollegor ansvarar för att erbjuda en god lärmiljö och att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling, lek och lärande.

I arbetet ingår även att dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten samt ha tät kontakt med barnens vårdnadshavare.

Som förskollärare ansvarar du för att alla barn får inflytande på verksamhetens innehåll, på riktigt!

Vi tror att du

 • drivs av engagemang och kreativitet och genom lek, samtal, sång, drama och bild lär barnen att upptäcka sina egna förmågor och uppskatta samspel med andra. Du dokumenterar på ett intressant och inspirerande sätt barnens utveckling.
 • har en god samarbetsförmåga då du ingår i ett arbetslag där du arbetar ihop med andra förskollärare och barnskötare och har nära kontakt med barnens vårdnadshavare.
 • har en förståelse och förmåga att se både gruppens och det enskilda barnets möjligheter och behov och har en fallenhet att kunna ta tillvara på dessa.
Vi är engagerade och stolta

Örebro kommuns medarbetarenkät mäter bland annat hur våra anställda trivs på sin arbetsplats. Inom förskolan är resultatet kring uppdraget högre än kommunens genomsnitt.

Hela 95 procent av våra medarbetare i förskolan tycker att deras arbete engagerar dem och lika många svarade att de upplever att arbetet känns meningsfullt. Många känner sig också stolta över sin yrkesroll.

De allra flesta upplever också att den egna arbetsinsatsen bidrar till att Örebro kommuns medborgare får den service de behöver.

(Resultatet gäller den fördjupade medarbetarenkät som gjordes 2016.)

Fler män i förskolan
Förskollärare läser för barn.

Vi arbetar för att få fler män till våra förskolor. Vi kommer bland annat att starta ett nätverk med möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan manliga förskollärare, barnskötare och förskolechefer. Vi behöver fler män som vill vara med att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i våra förskolor!

Vill du vara med?

Eftersom vår verksamhet växer behöver vi ständigt nya medarbetare.

Just nu söker vi

Aspirantanställning

Studerar du sista året till förskollärare? Aspirantanställning är en möjlighet för dig att kombinera dina studier med en visstidsanställning på 10 procent i någon av våra förskolor i Örebro kommun. Många av våra aspiranter är nöjda med sitt uppdrag och vill gärna jobba vidare i Örebro kommun efter avslutade studier.

Aspiranter inom förskolan anställs från januari till och med december.

Vikariat inom förskola och skola

Är du intresserad av ett vikariat inom förskola och skola, anmäl dig till Bemanningen Barn och Utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om hur det är att arbeta eller praktisera som förskollärare eller anmäla ditt intresse för timvikariat. Vi tar kontakt inom två arbetsdagar.

Formulär för intresseanmälanJag * (obligatorisk)
JagIntresseanmälan * (obligatorisk)
IntresseanmälanVill du flytta till Örebro? Vi kan vi hjälpa till med bostad!

Örebro kommun har ett näringslivsförturavtal med en av Örebros bostadsförmedlingar.

Det innebär att vi kan ordna en bostad inom 6 månader om följande kriterier uppfylls:

 • du som bostadssökande bor längre bort än pendlingsavstånd, minst 100 km eller två timmar enkel väg från Örebro,
 • att du fått en nyanställning och stadigvarande 100 procent tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Örebro kommun.
 • Behovet ska vara varaktigt och avse ett permanentboende.

Vill du veta mer fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig

Läs mer om vad Örebro kan erbjuda som stad.

Senast uppdaterad: 24 juni 2019

Publicerad: 28 mars 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se