Meny

Funktionsstöd

Att jobba i Förvaltningen för funktionsstöd innebär att vara en viktig person för någon annan. Vi ger stöd till personer med olika funktionsvariationer.

Arbetet går ut på att ge individuellt stöd till personer med funktionsvariationer i deras vardag genom ett gott bemö­tande och en god service. En funktionsvariation betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet på olika sätt.

I förvaltningen kan man jobba som:

Boendestödjare

Som boendestödjare jobbar man inom grupp- och servicebostad, korttidsvistelse, socialpsykiatrin. I rollen som boendestödjare sätter man servicemottagarens individuella behov och intressen i centrum. Du ska möjliggöra en god livskvalitet, utveckling och självständigt liv för servicemottagaren. En del i uppdraget är att ha en förståelse kring svårigheter med funktionsvariationer samt möta människor i olika livssituationer. Att jobba som boendestödjare innebär att man kan jobba dag-, kväll-, helg- samt nattpass efter schema.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som boendestödjare

 • Stötta och vägleda servicemottagarens i deras dagliga struktur och rutiner vid inom- och utomhusaktiviteter.
 • Skapa goda kontakter utifrån servicemottagarens behov.
 • Tillsammans med dina kollegor ansvara för att servicemottagarens får inflyttande och delaktighet i vardagen.
 • Genomföra och följa upp målplaner kontinuerligt.
 • Du dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva.
 • Arbeta enligt VISA (visuellt individuellt strukturerat arbetssätt).
 • Utföra sedvanliga sysslor i hemmet, som att städa, tvätta, planera och genomföra matinköp samt laga mat.
Fritidsassistent

Som fritidsassistent jobbar man på ungdomsfritids och ger stöd till ungdomar med kognitiva funktionsvariationer utifrån deras individuella behov. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (Visuellt individuellt strukturerat arbetssätt). Verksamheten riktar sig till ungdomar på eftermiddagstid efter skoldagens slut och heldagar på lov och studiedagar då skolan är stängd. Arbetstiden styrs av verksamhetens behov och man jobbar efter årsarbetstid. Arbetet innebär mycket aktivitet både inomhus och utomhus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som fritidsassistent

 • Du arbetar i ungdomsgrupp med olika aktiviteter både i grupp och individuellt.
 • Du planerar verksamheten, gör inköp, städar och lagar mat.
 • Du dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva.
 • Du har fadderansvar.
 • Du skapar goda anhörigkontakter och deltar i möten i nätverket runt ungdomen.
Personlig assistent

Som personlig assistent jobbar du med personer med olika funktionsvariationer. Du hjälper en person med sitt individuella behov och intressen. Du möjliggör en god livskvalitet, utveckling och självständigt liv för den person du är personlig assistent till. När du jobbar som personlig assistent ska du ha förståelse kring svårigheter med funktionsvariationer samt möta människor i olika livssituationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som personlig assistent

 • Du underlättar och stödjer servicemottagaren i det vardagliga livet utifrån behov och beviljad insats.
 • Du utför omvårdnadsarbete som personlig hygien, påklädning, förflyttning, hjälp vid måltider med mera.
 • Du håller dig uppdaterad om utvecklingen inom ditt verksamhetsområde.
 • Du dokumenterar, rapporterar tillbud och avvikelser samt är delaktig i genomförandeplaner.
 • Du utför arbetsuppgifter utifrån egenvård eller delegation från arbetsterapeut/sjuksköterska/sjukgymnast, som medicinska och habiliterande insatser samt läkemedelshantering.
Instruktör i socialpsykiatrin/handledare i daglig verksamhet

När du jobbar i daglig verksamhet stödjer du personer till att få en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap. Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter från sinnesstimulering till mer produktionsinriktade arbetsuppgifter.

Verksamheten är anpassad till personens behov, förutsättningar och intressen, enskilt eller i grupp. Som handledare bidrar du till att personen kan leva som andra och vara självbestämmande.

Alla personer har olika förutsättningar och önskemål, så hur din arbetsdag ser ut kan variera beroende på de personer du är handledare för.

Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. För att bli erbjuden sysselsättning inom daglig verksamhet ska personen vara mellan 18 och 67 år och vara berättigad insatsen daglig verksamhet enligt LSS.

Arbetet bedrivs dagtid måndag till fredag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stödja och handleda deltagarna pedagogiskt och praktiskt i deras sysselsättning.
 • Planera och utveckla arbetet tillsammans med deltagarna ensam eller med kollegor.
 • Utföra arbetsuppgifter utifrån egenvård.
 • Arbeta utifrån ett strukturerat och rehabiliterande arbetssätt.
 • Dokumentera och arbeta i verksamhetssystem.
 • Arbeta enligt VISA (Visuellt individuellt strukturerat arbetssätt), delaktighetsmodellen och AKK (Alternativ kompletterande kommunikation).
 • Utföra arbetsuppgifter utifrån delegation som medicinska och habiliterande insatser samt läkemedelshantering.
 • Skapa och följa upp genomförandeplaner kontinuerligt.
Pedagog i verksamhet

Att jobba som pedagog innebär att man är ett stöd för övriga medarbetare i pedagogiska frågor samt utveckla verksamheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som pedagog i verksamhet

 • Handleda medarbetare i pedagogiska frågor kring servicemottagare.
 • Ta fram metoder och arbetssätt anpassade till verksamheten och servicemottagarens behov.
 • Ha ett tätt samarbete med enhetschefen, stödsamordnare och andra pedagoger.
 • Stötta/planera och hjälpa servicemottagarna i deras dagliga struktur och rutiner, i omvårdnaden och i planering av aktiviteter.
 • Tillsammans med övrig personal i arbetsgruppen ansvara för att servicemottagarna ska få känna inflytande och delaktighet.

Hur vi jobbar

Stödet ges genom olika insatser som t.ex. grupp- och servicebostad, boendestöd med personlig assistans, daglig verksamhet, ungdomsfritids eller korttidsboende. I alla verksamheter jobbar vi med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuellt individuellt strukturerat arbetssätt) som innebär att våra servicemottagare har individuella mål som personalen jobbar gemensamt mot för att nå.

Vilket stöd vi ger våra servicemottagare styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

För att söka vikariat kortare än 3 månader gör du en intresseanmälan på här.

Alla anställningar som är längre än 3 månader annonserar vi här på orebro.se/jobb och på Platsbanken (Arbetsförmedlingen). Du skickar in din ansökan direkt via webben.

Just nu söker vi

Se våra filmer om hur det är att jobba hos oss

Hur är det att jobba på ungdomsfritids för personer med funktionsvariationer?

Sök sommarjobb inom Förvaltningen för funktionsstöd

Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Publicerad: 25 oktober 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se