Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Att jobba i Förvaltningen för sociala insatser innebär att vara en viktig person för någon annan. Vi ger stöd till personer med olika funktionsnedsättningar.

Arbetet går ut på att ge individuellt stöd till personer med funktionsnedsättningar i deras vardag genom ett gott bemö­tande och en god service. En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet på olika sätt.

I förvaltningen kan man jobba som:

Som boendestödjare jobbar man inom grupp- och servicebostad, korttidsvistelse, socialpsykiatrin. I rollen som boendestödjare sätter man servicemottagarens individuella behov och intressen i centrum. Du ska möjliggöra en god livskvalitet, utveckling och självständigt liv för servicemottagaren. En del i uppdraget är att ha en förståelse kring svårigheter med funktionsnedsättningar samt möta människor i olika livssituationer. Att jobba som boendestödjare innebär att man kan jobba dag-, kväll-, helg- samt nattpass efter schema.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som boendestödjare

 • Stötta och vägleda servicemottagarens i deras dagliga struktur och rutiner vid inom- och utomhusaktiviteter.
 • Skapa goda kontakter utifrån servicemottagarens behov.
 • Tillsammans med dina kollegor ansvara för att servicemottagarens får inflyttande och delaktighet i vardagen.
 • Genomföra och följa upp målplaner kontinuerligt.
 • Du dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva.
 • Arbeta enligt VISA (visuellt individuellt strukturerat arbetssätt).
 • Utföra sedvanliga sysslor i hemmet, som att städa, tvätta, planera och genomföra matinköp samt laga mat.

Som fritidsassistent jobbar man på ungdomsfritids och ger stöd till ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar utifrån deras individuella behov. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik enligt VISA (Visuellt individuellt strukturerat arbetssätt). Verksamheten riktar sig till ungdomar på eftermiddagstid efter skoldagens slut och heldagar på lov och studiedagar då skolan är stängd. Arbetstiden styrs av verksamhetens behov och man jobbar efter årsarbetstid. Arbetet innebär mycket aktivitet både inomhus och utomhus.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som fritidsassistent

 • Du arbetar i ungdomsgrupp med olika aktiviteter både i grupp och individuellt.
 • Du planerar verksamheten, gör inköp, städar och lagar mat.
 • Du dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva.
 • Du har fadderansvar.
 • Du skapar goda anhörigkontakter och deltar i möten i nätverket runt ungdomen.

Som personlig assistent jobbar du med personer med olika funktionsnedsättningar. Du hjälper en person med sitt individuella behov och intressen. Du möjliggör en god livskvalitet, utveckling och självständigt liv för den person du är personlig assistent till. När du jobbar som personlig assistent ska du ha förståelse kring svårigheter med funktionsnedsättningar samt möta människor i olika livssituationer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som personlig assistent

 • Du underlättar och stödjer servicemottagaren i det vardagliga livet utifrån behov och beviljad insats.
 • Du utför omvårdnadsarbete som personlig hygien, påklädning, förflyttning, hjälp vid måltider med mera.
 • Du håller dig uppdaterad om utvecklingen inom ditt verksamhetsområde.
 • Du dokumenterar, rapporterar tillbud och avvikelser samt är delaktig i genomförandeplaner.
 • Du utför arbetsuppgifter utifrån egenvård eller delegation från arbetsterapeut/sjuksköterska/sjukgymnast, som medicinska och habiliterande insatser samt läkemedelshantering.

När du jobbar i daglig verksamhet stödjer du personer till att få en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap. Verksamheten ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter från sinnesstimulering till mer produktionsinriktade arbetsuppgifter.

Verksamheten är anpassad till personens behov, förutsättningar och intressen, enskilt eller i grupp. Som handledare bidrar du till att personen kan leva som andra och vara självbestämmande.

Alla personer har olika förutsättningar och önskemål, så hur din arbetsdag ser ut kan variera beroende på de personer du är handledare för.

Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. För att bli erbjuden sysselsättning inom daglig verksamhet ska personen vara mellan 18 och 67 år och vara berättigad insatsen daglig verksamhet enligt LSS.

Arbetet bedrivs dagtid måndag till fredag.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stödja och handleda deltagarna pedagogiskt och praktiskt i deras sysselsättning.
 • Planera och utveckla arbetet tillsammans med deltagarna ensam eller med kollegor.
 • Utföra arbetsuppgifter utifrån egenvård.
 • Arbeta utifrån ett strukturerat och rehabiliterande arbetssätt.
 • Dokumentera och arbeta i verksamhetssystem.
 • Arbeta enligt VISA (Visuellt individuellt strukturerat arbetssätt), delaktighetsmodellen och AKK (Alternativ kompletterande kommunikation).
 • Utföra arbetsuppgifter utifrån delegation som medicinska och habiliterande insatser samt läkemedelshantering.
 • Skapa och följa upp genomförandeplaner kontinuerligt.

Att jobba som pedagog innebär att man är ett stöd för övriga medarbetare i pedagogiska frågor samt utveckla verksamheten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter som pedagog i verksamhet

 • Handleda medarbetare i pedagogiska frågor kring servicemottagare.
 • Ta fram metoder och arbetssätt anpassade till verksamheten och servicemottagarens behov.
 • Ha ett tätt samarbete med enhetschefen, stödsamordnare och andra pedagoger.
 • Stötta/planera och hjälpa servicemottagarna i deras dagliga struktur och rutiner, i omvårdnaden och i planering av aktiviteter.
 • Tillsammans med övrig personal i arbetsgruppen ansvara för att servicemottagarna ska få känna inflytande och delaktighet.

Hur vi jobbar

Stödet ges genom olika insatser som t.ex. grupp- och servicebostad, boendestöd med personlig assistans, daglig verksamhet, ungdomsfritids eller korttidsboende. I alla verksamheter jobbar vi med tydliggörande pedagogik enligt VISA (visuellt individuellt strukturerat arbetssätt) som innebär att våra servicemottagare har individuella mål som personalen jobbar gemensamt mot för att nå.

Vilket stöd vi ger våra servicemottagare styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

För att söka vikariat kortare än 3 månader gör du en intresseanmälan på här.

Alla anställningar som är längre än 3 månader annonserar vi här på orebro.se/jobb och på Platsbanken (Arbetsförmedlingen). Du skickar in din ansökan direkt via webben.

Just nu söker vi

Intervjuer med tre personer om hur det är att jobba hos oss

Svartvitt porträtt på leende kvinna framför ljus vägg.

Sara Norling.

Vad heter du?

– Sara Norling

Var jobbar du?

– Jag är fritidspedagog på Senapsvägen 20 ungdomsfritids och Kraften ungdomsfritids.

– Vad gör man en vanlig dag på jobbet?

Ibland har man morgonfritids, sen har man tid för dokumentation och planering. Man träffar medarbetarna och planerar dagen och har reflektionstid. På eftermiddagen kommer ungdomarna när de slutat skolan, då har man full fokus på dem och man gör många olika aktiviteter som att spela spel, titta på film, idrottsaktiviteter, promenader, dans och musik

– När skolan har lov kommer ungdomar till fritids hela dagarna och man gör då större aktiviteter.

Hur länge har du jobbat inom förvaltningen?

– Jag är relativt nyanställd i tjänsten som fritidspedagog. Men jag har tidigare jobbat som boendestödjare och inom daglig verksamhet. Så totalt har jag jobbat i 12 år i Förvaltningen för funktionsstöd.

Varför valde du att jobba med människor med funktionsnedsättningar?

– Jag har alltid varit intresserad av att jobba med människor och stötta personer med olika funktionsnedsättningar och behöver extra stöd.

Vad är det bästa med jobbet?

– Det bästa med jobbet är att få vara med ungdomarna och göra olika aktiviteter och arbetsglädjen hos kollegorna. Det är ett varierande arbete och en dag är aldrig sig lik. Ungdomarna har liknande intressen som jag uppskattar så det är kul att få användning av sina egna intressen.

Varför skulle du rekommendera andra att söka jobb inom förvaltningen?

– Det är ett väldigt bra jobb om man är intresserad av att jobba med människor. Örebro kommun satsar på kompetensen och utbildar personalen för ständig utveckling för servicen för servicemottagarna.

– Det är en trygghet att jobba i Örebro kommun.

Vilka utbildningar tycker du vore lämpliga att gå förutom Barn och fritid social inriktning och Vård och omsorg?

– Jag är utbildad förskolelärare på universitetet så det tycker jag är en lämplig utbildning. Men även att man gått enskilda kurser som autism, stödtecken, SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation).

Vilka tider jobbar man i din verksamhet?

– Jag jobbar vanliga dagar 8.30–17 och om jag har morgonfritids börjar jag 6.30. Om man har stängning så jobbar man till 18.

Vad är det som har överraskat eller utmanat dig mest i yrket?

– Det som har varit utmanande att man måste använda olika sätt att få varje individ delaktig.

– Men det som har varit väldigt positivt överraskande är att de har så kul på ungdomsfritids att de inte vill åka hem.

Kan du säga med tre ord vad som utmärker ditt arbete?

– Roligt, glädjefyllt och utmanande.

Svartvitt porträtt på leende man framför ljus vägg.

Tobias Jansson.

Vad heter du?

– Tobias Jansson

Var jobbar du?

– Olaigatan 31 Servicebostad.

Vad gör man en vanlig dag på jobbet?

– Man stöttar servicemottagaren i vardagen. En vanlig dag kan börja med att man tar fram kläder, ger frukost och så åker personen till sitt jobb. Vissa har sedan planerade aktiviteter på kvällen som personalen kan följa med på och stötta servicemottagaren. Aktiviteter kan vara simning eller cykling. Vi har t.ex. cyklar man kan sitta bredvid varandra på. En del har stödtid, då man pratar och kollar dagsläget.

Hur länge har du jobbat inom förvaltningen?

– Fyra och ett halvt år på Olaigatan 31 servicebostad.

Varför valde du att jobba med människor med funktionsnedsättningar?

– Innan jag började här har jag haft fel yrken innan som inte passat mig. Sedan jobbade jag som personlig assistent till ett par tvillingar och tyckte det var kul så utbildade mig till undersköterska på Komvux. Det tyckte jag verkade vara ett kul och utmanande jobb.

Vad är det bästa med jobbet?

– Det roligaste med jobbet är att man ser utvecklingen hos servicemottagarna. Man sätter upp små mål och ser hur de utvecklas och klarar av mer själva. Ett exempel är en person som inte visste hur en spis fungerade. Man fick hjälpa till med allt. Nu klarar personen det helt själv och vi i personalen sitter bara med som ett stöd.

Varför skulle du rekommendera andra att söka jobb inom förvaltningen?

– Det är ett utmanande och varierat jobb, väldigt fritt att hitta på saker att göra och du har även tid att göra saker utan tidspress.

Vilka utbildningar tycker du vore lämpliga att gå förutom Barn och fritid social inriktning och Vård och omsorg?

– Samhällsvetenskap och natur om man lägger till till exempel specialpedagogik som en kurs.

Vilka tider jobbar man i din verksamhet?

– Det är en dygnet runt-verksamhet. Dagpassen är 7–14.30, kvällspass 14–21.30. Sedan har man en sovande jour om något händer.

Vad som överraskat eller utmanat dig mest i yrket?

– Det som utmanat mig mest är bemötandet i olika situationer. Att man ska bemöta alla olika utifrån deras förutsättningar och situation. Bemöter du en servicemottagare fel kan det leda till att personen inte låter dig komma in i personens lägenhet.

Kan du säga med tre ord vad som utmärker ditt arbete?

– Socialt, roligt och utmanande.

Svartvitt porträtt på leende kvinna framför ljus vägg.

Rose-Marie Carlsson.

Vad heter du?

– Rose-Marie Carlsson

Var jobbar du?

– Daglig verksamhet Esteten i Haga Centrum.

Vad finns det för olika verksamheter inom Daglig verksamhet?

– Kafé, baka, städ, pyssel, utegrupp (transporterar saker, fixar saker, slänga saker), musik, hunddagis, skapande (keramik).

Vad gör man en vanlig dag på jobbet?

– På Esteten börjar man dagen med att ta det lite lugnt och eget arbete. Sen går man och fikar och har därefter pratstund och kollar sitt schema. Delar upp sig och gör olika saker enligt schemat. Det kan vara saker som musik, innebandy, röra på sig, teater, drama, måla och pyssla inom olika teman. Jobbar just nu vi med att göra saker till en cirkusföreställning vi ska ha på vår dagliga verksamhet.

Hur länge har du jobbat inom förvaltningen?

– Jag började jobba i förvaltningen 2009 och har jobbat inom olika dagliga verksamheter. Det är nyttigt att se olika verksamheter i förvaltningen.

Varför valde du att jobba med människor med funktionsnedsättningar?

– Min mamma jobbade med ungdomar med funktionsnedsättningar och jag följde då med henne dit och träffade människorna hon jobbade med. Jag har alltid velat jobba med människor och tyckte det verkade som ett jätteroligt jobb mamma hade.

Vad är det bästa med jobbet?

– Det bästa med jobbet tycker jag är att få jobba med människor och att det är ett varierat jobb som är väldigt fritt men fritt under ansvar. Vi har en väldigt go stämning på jobbet och man får tillbaka mycket från deltagarna. Det är ett väldigt socialt jobb och man kan alltid vara sig själv, alla känner sig välkomna och ingen dömer varandra.

Varför skulle du rekommendera andra att söka jobb inom förvaltningen?

– Det är en trygghet att jobba i Örebro kommun för att det finns många olika arbetsplatser inom samma förvaltning. Jag själv har jobbat på olika dagliga verksamheter i förvaltningen.

– Jag skulle även rekommendera Förvaltningen för funktionsstöd (numer Förvaltningen för sociala insatser, reds. anm.) för att det är roligt att jobba med människor och det är ett ställe man kan vara sig själv.

Vilka utbildningar tycker du vore lämpliga att gå förutom Barn och fritid social inriktning och Vård och omsorg?

– Personlig assistent i Fellingsbro. Det är en utbildning på ett år som är en väldigt bra skola. I utbildningen har man praktik, jag hade praktik på daglig verksamhet. Man får lära sig drama, teckenspråk bland annat.

Vilka tider jobbar man i din verksamhet?

– På min dagliga verksamhet jobbar man som personal 7.30–16 måndag till fredag.

– Deltagarna i vår dagliga verksamhet jobbar lite olika tider men det vanligaste är att de jobbar 8–15.

Vad som överraskat eller utmanat dig mest i yrket?

– Jag började jobba på en daglig verksamhet där det var mycket omvårdnad och man fick använda mycket olika hjälpmedel för att stödja i kommunikationen, det var en utmaning i början då jag aldrig hade jobbat med människor med funktionsnedsättningar förut.

– Man fick lära sig mycket som man har tagit med sig till andra arbetsplatser.

Kan du säga med tre ord vad som utmärker ditt arbete?

Värme (omtanke), frihet (varierande) och roligt. Att gå till jobbet, mycket glädje tillsammans med både deltagarna och kollegorna, deltagarna lyfter ens dag.

Se våra filmer om hur det är att jobba hos oss

Hur är det att jobba på ungdomsfritids för personer med funktionsnedsättningar?

Sök sommarjobb inom Förvaltningen för sociala insatser

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se