Strategi för fotografering och filmdokumentation

Systematiskt fotografering och filmdokumentering för kommande generationer, allt samlas i en gemensam bildbank.

Idé

Susanne Flink, som arbetar som administratör på Stadsbyggnad, har en idé om att Örebro kommun borde ha en strategi för film- och fotodokumentering. Hennes tanke var att man systematiskt fotograferar och filmdokumenterar för kommande generationer och att allt samlas i en gemensam bildbank. Självklart kan bilder och filmer även komma till användning i det dagliga arbetet när man behöver.

Privat intresse och det dagliga arbetet

Susanne fotograferar i sitt dagliga arbete för Stadsbyggnad och till andra förvaltningar inom Samhällsbyggnad på uppdrag. Hon är även privat intresserad av fotografering och fotodokumentering. Ett återkommande problem i hennes dagliga arbete är att verksamheter önskar bilder som är svåra att fotografera med kort varsel till exempel behöver man bilder på badstränder i februari när man ska trycka sommarens broschyrer och annat material inför sommaren. När det gäller fotodokumentation för framtiden så saknas ett sådant övergripande uppdrag. Stadsbilden förändras hela tiden och det är viktigt att gatumiljöer, torg, butiker, verksamheter, skolor med mera finns dokumenterat för framtida generationer. Det finns ett stort allmänintresse för gamla bilder. Instagramkontot tbörebro har blivit populärt med över 13 000 följare och vi behöver se till att dagens barn ska kunna söka i kommunens fotoarkiv om 50 år och få fram bilder på hur staden, deras skola med mera såg ut när de var små.

Vad hände sen?

Idéslussen kontaktade kommunikation och fick då informationen om att ett arbete med en bildbank som ska finnas på intranätet pågår. Susanne har fått i uppgift att fördjupa idén om dokumentation för kommande generationer så vi väntar med spänning på det!

Senast uppdaterad: 17 april 2018

Publicerad: 17 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?