Digital plattform för att underlätta kommunikation mellan anhöriga och vårdgivare

En digital plattform som gör kontakten mellan anhöriga och vårdgivare inom äldreomsorgen enklare.

Idé

Åsa Sandin, som arbetar som IT-strateg på Kommunstyrelseförvaltningen, kom på en idé som gör kontakten mellan anhöriga och vårdgivare inom äldreomsorgen enklare. En digital plattform skapas där anhöriga kan ta del av aktuell information. Det ska finnas en kalenderfunktion med viktiga datum, fakta om boenden, information om service och insatser från hemtjänsten samt även information om saker som hemtjänsten gör. Plattformen kan också vara ett socialt kontaktforum där anhöriga kan ta del av bilder och roliga händelser som vårdtagaren har varit med om.

Behov av enklare sätt att kommunicera

Åsa kom på idén när hon omvärldsspanade i sitt arbete. Åsa saknade också ett lättare sätt att kommunicera med och om sina anhöriga i äldreomsorgen.

Vad hände sen?

Åsas idén togs tillbaka till förvaltningen där man utifrån workshops har arbetat med digitaliseringsfrågan och vad man ska prioritera inom digitalisering. Åsas idé är efter det skickad till digitaliseringskommittén.

Senast uppdaterad: 17 april 2018

Publicerad: 17 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?