Internationella utbyten

Vill du också rädda sköldpaddor på Cypern? Eller, jobba i björnpark i Kroatien, på barnhem i Litauen, ägna dig åt havsforskning på Malta? Berka Nilssons idé handlar om att skapa möjligheter till internationellt utbyte!

Man i soligt landskap på strand.

Berka Nilsson.

Samtal med Berka

Berka jobbar på Förvaltningen för Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, närmare bestämt på Ung Arena. Idéslussen samtalar med Berka efter det att hans spännande idé är genomförd och igångsatt.

Bakgrund

– Internationella utbyten är jätteviktiga om man vill bidra till interkulturell förståelse i praktiken. Genom att mötas får man större kunskap både om sig själv och andra. Min idé handlar därför om att skapa möjligheter för ungdomar, för kommunens medarbetare och andra medborgare att på olika sätt ta del av internationella utbyten. Det finns EU-medel att söka och jag har sett att vi i Örebro kommun skulle kunna vara bättre på att ta tillvara på dessa möjligheter, säger Berka.

– Det finns bland annat ett program som kallas Erasmus+, och är man ungdom mellan 18–30 år och reser som volontär, så kostar det inget. Resa, boende, mat och fickpengar ingår. EU:s mål för programmet är att detta ska bidra till att öka demokratin, verka för jämställdhet, minska skillnader i levnadsvillkor med mera.

– Man riktar sig främst mot unga, eftersom det är ju bland dessa som vi hittar de som ska styra i framtiden. Det är dock även möjligt för andra medborgare och för medarbetare i kommunen att komma iväg på liknande, till exempel kan man som medarbetare skugga en kollega i ett annat land, eller delta på konferenser och utbildningar, berättar Berka vidare.

Idén blir verklighet

– Bakgrunden till att sådant utbyte inte sker i den omfattning man skulle kunna önska är att information och samordning har saknats. En samordnande funktion fanns i kommunen för några år sedan, men av olika anledningar avstannade arbetet. Min idé var därför att satsa på detta, dvs det behövdes ett kontinuerligt och systematiskt arbete kring frågan. Jag beskrev mina tankar om hur det skulle kunna fungera. Det behövs ofta ett uppsökande, aktivt arbete för att få saker att hända och för att nå de som annars kanske skulle missa den här möjligheten, avslutar Berka.

Berka skickade idén till Idéslussen, som lyfte idén till ansvariga på den berörda förvaltningen (FUFA). Här fanns det ett positivt engagemang för frågan! Idégivaren, förvaltningens kvalitetsledare Stefan Ask, med flera arbetade vidare med idén och satte formen. Förvaltningsledningen tog beslut om att inrätta en tjänst med ansvar att leda arbetet, och man gjorde en verksamhetsplan.

Idén som sådan är nu genomförd, Berka har fått ett ansvar att jobba med dessa frågor och arbetet är redan igång. Just nu informerar han årskurs 3-elever i gymnasieskolorna om möjligheten.

Idéslussens roll

Vid Idéslussens bedömning av Berkas idé var det tydligt att denna låg väl i linje med kommunens värdegrund och med politiska målsättningar. På förvaltningen prioriterades Berkas idé och själva genomförandet hanterades i första hand av idégivaren, kvalitetsledaren, med flera.

Idéslussen kommer att följa upp arbetet, och se vad den genomförda idén genererar i form av ökat internationellt utbyte, nöjdhet hos involverade, med mera! Spännande!

Idé

Skapa möjligheter för internationella utbyten.

Önskat resultat

Fler medborgare får lära mer om sig själva och om andra genom interkulturellt utbyte.

Idégivare

Berka Nilsson, FUFA

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?