Community art

Gustav Axbergs idé bottnar i att värna om ungdomar, delaktighet och trygghet. Under sommaren 2018 kommer projektet Community art eller tunnelmålning engagera ferieungdomar i tre veckor. Anna-Karin Wulgué, konstchef på Örebro konsthall, är projektledare och ungdomarna kommer att handledas av konstnären Saadia Hussain.

Kollektiv muralmålning.

Samtal med Anna-Karin Wulgué

Idéslussen träffar Anna-Karin Wulgué som är ansvarig för projektet som är ett resultat av Gustav Axbergs idé. Anna-Karin är konstchef på Örebro konsthall och när vi träffas är hon i full gång med planeringen inför projektet som går av stapeln i sommar.

Porträtt på leende kvinna framför färgglad solfjäderliknande bakgrund.

Konstnären Saadia Hussain.

Idén blir verklighet

Anna-Karin berättar att i sommar kan ungdomar aktivt anmäla intresse via Örebro kommuns ferietjänster. Tio ungdomar kommer att väljas ut och de som bor i närområdet kommer att prioriteras för uppdraget. Konstnären Saadia Hussain, som arbetar med en speciell metod som kallas kollektiv muralmålning, kommer att handleda ungdomarna. En lokal konstnär ska assistera Saadia under projektet. Projektet är planerat att pågå i tre veckor utifrån följande upplägg:

  • Första veckan kommer att ägnas åt att utforska närområdet, prata med andra boende och grannar för att få en bild av vad man tycker om sitt område och om konst. Vad gör ett bostadsområde vackert? Under veckan kommer man också att lära sig om konst genom att titta på, prata om och studera konst i närområdet, i Örebro kommun men även nationellt och internationellt.
  • Andra veckan arbetar ungdomarna i workshops som mynnar ut i skisser på förslag till motiv. Slutligen väljer man det motiv som känns bäst för uppgiften.
  • Tredje veckan ägnas åt kollektiv mural målning.

Viktiga möten

Anna-Karin framhäver det viktiga i mötet mellan ungdomarna, konstnärerna och området vilket förväntas skapa delaktighet, trygghet och vänskap.

Idéslussens roll

Efter godkännande i gallringsprocessen fick Gustav Axberg hjälp av Stefan Ask, planerare på förvaltningen för försörjning, utbildning och arbete med att få kontakt med de som administrerar kommunens feriepraktikplatser. Gustavs reflektion över den roll som idéslussen har haft i hans fall är att i hans fall var idén redan färdigformulerad och det som behövdes var finansiärer vilket löste sig, därför behövdes inte något ytterligare stöd från Idéslussen. Idéslussen vill ändå uppmärksamma idégivaren och hans kreativitet!

Idé

Ferieungdomar ska tillsammans med konstnär måla tunnlar i Örebro.

Önskat resultat

Öka ungdomars delaktighet i deras närområde vilket ska bidra till positiva självbilder och öka tryggheten i bostadsområdet.

Idégivare

Gustav Axberg, Kultur och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?