Meny

Behörighet

Olika utbildningar har olika behörighetskrav. Det krävs att du uppfyller behörighetskraven för de program du önskar söka till.

 • Yrkes- programmen
 • Estetiska programmet
 • Hum, Ek- eller Sam-programmet
 • Natur- eller Teknik- programmet
 • Introduktions- program

Yrkesprogrammen

För att bli behörig till något av yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt ytterligare fem ämnen.

Till yrkesprogrammen räknas följande program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniskaprogrammet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Estetiska programmet

För att bli behörig till Estetiska programmet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik samt ytterligare nio ämnen.

Hum, Ek- eller Sam-programmet

För att bli behörig till Humanistiska programmet, Ekonomi- eller Samhällsvetenskapsprogrammet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt ytterligare fem ämnen.

Natur- eller Teknikprogrammet

För att bli behörig till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt ytterligare sex ämnen.

Introduktionsprogram

För dig som inte hinner uppnå behörighet till önskat nationellt program finns det alltid någon form av Introduktionsprogram. Benämningen Introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser, eller introduktion, till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

Programinriktat val för en grupp elever

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt pogram och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att bli antagen till Programinriktat val för en grupp elever krävs att du har godkänt betyg i ämnena engelska eller matematik samt svenska/svenska som andra språk och ytterligare fyra ämnen alternativt ha godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och ytterligare tre ämnen. Du är inte behörig till Programinriktat val om du är behörig till det nationella programmet som Programinriktat val är riktad mot.  Om du ska erbjudas Språkintroduktion är du inte behörig till Programinriktat val.

Yrkesintroduktion för en grupp elever (IMY)

På Yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som ska underlätta för dig när du ska söka jobb eller som ska leda till att du blir behörig till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion står öppen för dem som inte är behörig till ett nationellt program. Du är inte behörig till Yrkesintroduktion om du ska erbjudas Språkintroduktion.

Övriga Introduktionsprogram

Det är din hemkommun som ska erbjuda dig plats på något av introduktionsprogrammen Programinriktat val för enskild, Yrkesintroduktion för enskild elev, Individuellt alternativ eller Språkintroduktion. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig mer information om vad som gäller kring dessa program.


Dispens från kravet på godkänt betyg i engelska

Du som på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av din tid i grundskolan eller motsvarande, kan ändå ha möjlighet att anses behörig till ett nationellt program under förutsättning att du uppfyller de övriga behörighetskraven. Du ska då i gymnasieskolan även läsa engelska på grundskolenivå.

”Speciella personliga förhållanden” kan vara att du relativt nyligen anlänt till Sverige från ett land där engelska inte förekommit i skolundervisningen i någon större utsträckning.

Om du vill söka dispens från kravet på godkänt betyg i engelska ska du lämna in en särskild blankett för detta. I ansökan ska du meddela till vilka program du vill söka dispens. Det är varje huvudman, det vill säga den som är ansvarig för gymnasieskolan som beslutar om du kan få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information och för att få dispensblanketten.

Senast uppdaterad: 2 april 2019

Publicerad: 2 november 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se