Utbildningar till årskurs 1 som inte startar hösten 2019

Gymnasieantagningen i Örebro län har fått besked att vissa utbildningar till årskurs 1 inte kommer att starta till hösten 2019. Du som har sökt och berörs av detta ser det i din ansökan i Dexter. Där finns information på det aktuella valet att utbildningen inte startar.

Sökande har under perioden 12 april till och med 10 maj möjlighet att göra eventuella ändringsval i sin ansökan. Blir det aktuellt att göra ändring i ansökan ska du vända dig till din studie- och yrkesvägledare på din nuvarande skola för mer information.

Om du inte vill göra en ändring i din ansökan kommer Gymnasieantagningen till den slutliga antagningen ta bort valen till de utbildningar som inte startar. Dina övriga val är oförändrade.

Nedan listas de utbildningar som inte startar till hösten 2019:

Kvinnerstagymnasiet

 • Naturbruksprogrammet med inriktning Lantbruk (NBLAN-KV)
 • Programinriktat val mot Naturbruksprogrammet med inriktning Lantbruk (IMVNBL-KV)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA-KV)

Virginska gymnasiet

 • Hantverksprogrammet med inriktning Textil design (HVTEX-VI)
 • Programinriktat val mot Hantverksprogrammet med inriktning Textil design (IMVHVT-VI)
 • Yrkesintroduktion – Sömnad, mode och textil design (IMYHVT-VI)

Grillska gymnasiet

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Medier, information och kommunikation (SAMED-GRI)

Praktiska gymnasiet

 • Fordons- och transportprogrammet med inriktning Karosseri och lackering (FTKAR-PRA)
 • Programinriktat val mot Fordons- och transportprogrammet med inriktning Karosseri och lackering (IMVFTK-PRA)
 • Yrkesintroduktion mot Fordons- och transportprogrammet med inriktning Karosseri och lackering (IMYFTK-PRA)
 • VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning Fastighet (VFFAS-PRA)
 • Programinriktat val mot VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning Fastighet (IMVVFF-PRA)
 • Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning Fastighet (IMYVFF-PRA)
 • Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS (IMYVFV-PRA)
 • Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet med inriktning Låssmed (IMYHVL-PRA)

Yrkesgymnasiet

 • Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, lärling (HVFRI0L-YRK)
 • Programinriktat val mot Hantverksprogrammet med inriktning Frisör (IMVHVF-YRK)
 • Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet med inriktning Frisör (IMYHVF-YRK)

Alléskolan

 • Hotell- och turismprogrammet, lärling (HT0000L-AE)
 • Humanistiska programmet med estetisk musik (särskild variant) (HU000V-AE)

Möckelngymnasiet

 • Handel- och administrationsprogrammet, lärling (HUHAN0L-KAM)

Övriga ändringar:

Möckelngymnasiet

 • NIU Baseboll/Softboll kommer inte att starta

Senast uppdaterad: 5 april 2019

Publicerad: 5 april 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?