Uppdatering av utbildningar som inte startar till hösten 2019

Gymnasieantagningen har fått besked från Möckelngymnasiet i Karlskoga att de inte kommer starta den skolförlagda utbildningen Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL-KAM) samt Programinriktat val mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet (IMVRL-KAM) till hösten 2019.

De sökande som berörs av detta kommer att få brev från Gymnasieantagningen med information om att utbildningarna inte startar.

Observera att ovanstående information inte påverkar antagningen till lärlingsutbildningen Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RLKOK0L-KAM) i Karlskoga.

För att se vilka övriga utbildningar som inte startar se tidigare nyheten ”Utbildningar till årkurs 1 som inte startar hösten 2019”

Senast uppdaterad: 17 maj 2019

Publicerad: 17 maj 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?