Information om busskort/ersättning för dagliga resor

Från och med läsåret 2020/2021 gäller inte längre att alla som är folkbokförda i Örebro län får ett busskort (så kallat gymnasiekort) för dagliga resor mellan hemmet och skolan.

Det är din hemkommun (den kommun där du är folkbokförd) som prövar om du har rätt till ersättning för dina kostnader för dagliga resor mellan hemmet och skolan. Om du har rätt till ersättning får din hemkommun avgöra om du får ett busskort/gymnasieskort eller om du ska ersättas kontant.

Kontrollera därför själv vad som gäller i din hemkommun om du har rätt till ersättning för dagliga resor mellan hemmet och skolan. Nedan hittar du länk till respektive kommun i länet.

Örebro

Degerfors

Karlskoga

Kumla

Lekeberg

Nora

Hällefors

Ljusnarsberg

Lindesberg

Askersund – Laxå – Hallsberg (Sydnärkes utbildningsförbund)

Senast uppdaterad: 5 maj 2020

Publicerad: 5 maj 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?