Visa digital underskrift på dokument

Den här guiden beskriver hur du visar de digitala underskrifterna som finns inbäddade i PDF-dokumentet med hjälp av programmet Adobe Acrobat Reader DC.

Förutsättningar

Du har ett digitalt signerat dokument nedladdat på din dator och programmet Adobe Acrobat Reader DC installerat.

När ett pappersdokument skrivs under med en bläckpenna är det lätt att i efterhand kontrollera underskrifterna, eftersom de är synliga direkt på dokumentet. När ett dokument signerats digitalt syns inte alltid underskrifterna på någon sida, utan finns inbäddade i dokumentets metadata.

1. Öppna PDF-dokumentet i Adobe Acrobat Reader DC och klicka på Signaturpanelen för att visa signaturerna.

Nu visas de e-signaturer som finns inbäddade i dokumentet. I det här exemplet har två personer undertecknat. Den gröna bocken visar att signaturerna är giltiga.

2. Om du vill ha mer information kan du högerklicka på signaturen och välja Visa underskriftsegenskaper. Där kan du se när dokumentet signerats, att det inte har ändrats sedan det undertecknades samt information om certifikatet.

Om du ser en orange triangel vid signaturen

I vissa fall syns en varningssymbol vid signaturerna istället för en grön när du öppnat dokumentet. Det betyder att signaturerna fortfarande är giltiga, men att din dator eller enhet inte känner igen den organisation som har utfärdat certifikatet.

Detta går att lösa med en inställning i Adobe Acrobat Reader DC.

1. Klicka på Redigera (1) och välj Inställningar (2).

2. Välj Mer under rubriken Verifiering (3).

3. Klicka i Säker tid (tidsstämpel) inbäddad i signaturen. Validering av signatur ska vara ibockad.

Lägga till Telia rotcertifikat

Ett alternativ är att ladda ner ett rotcertifikat från Telia. Det gör att din dator kommer att liga på alla certifikat som utfärdas av Telia.

1. Klicka på Visa underskriftsegenskaper, sedan på Visa signerarens certifikat.

2. Välj Lita på, och sedan Telia Class 3 CA v1. Klicka sedan på Lägg till i tillförlitliga certifikat.

3. Klicka OK.

4. När rotcertifikatet är tillagt klickar du på Validera underskrift för att bockarna ska bli grönmarkerade.

Senast uppdaterad:

Publicerad: