Underlag för utbetalning

Guiden visar vad du behöver fyll i när du använder blanketten 'Underlag för utbetalning'. Blanketten används t.ex. vid privata utlägg.

1. Hämta blanketten Underlag för utbetalning

2. Fyll i följande fält

 • Utställande Förvaltning/avdelning/enhet
 • Utställande datum
 • Utfärdares namn och telefon
 • Referenskod/c-mall
 • När betalningsmottagaren är privatperson, fyll i Förnamn och efternamn, Personnummer (endast de sex första siffrorna)
 • När betalningsmottagaren är ett företag, fyll i Namn på företaget, Organisationsnummer,
 • Vid betalning till bankkonto, fyll i clearing nr med fyra siffror, den femte siffran ska inte anges. Bankkonto med max 10 siffror, inga punkter, mellanslag eller streck ska användas, ex. 1234 1234567890. Om blanketten skannas ska betalningsmottagarens bankkontonummer döljas. (när den bifogas till fakturan i portalen)
 • Vid betalning till bankgiro eller postgiro, fylls respektive kolumn i.
 • I meddelande till betalningsmottagaren fylls anledningen till betalningen i.
 • Vid ersättning när det gäller kurs, restaurang etc. komplettera med deltagare syfte…..
 • Bilagor med arkiveringskrav (t ex kassakvitton) som krävs för att utbetalningen ska vara ett fullständigt verifikat, ska skannas och kopplas till utbetalningen i Raindanceportalen via ”Bifoga dokument” Blankett till att bifoga kvitto. Om kvittots längd gör att det inte får plats, kan det delas. Markera vilka delar som hör ihop genom att märka dem. Finns flera kvitton kan dessa tejpas upp på vita papper. Placera ej tejp över kvittots text! Använd inte gem eller nitar/häftklamrar! Var noga med att inte känslig information enligt GDPR anges på underlaget. Leverantörsfakturanumret (åtta siffror) ska antecknas på samtliga bilagesidor. Efter skanning ska bilagor skickas till Ekonomi, Box 30050 för arkivering i tio år.
 • Fyll i belopp att utbetala
 • Fyll i moms avdragsgill utifrån bifogat kvitto/faktura eller dyl. (25, 12 eller 6 procent)

Skriv ut den ifyllda blanketten och skicka till Fakturaservice, Box 30050

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!