Skriva ut delegering i Treserva

Den här videoguiden visar hur du som sjuksköterska eller arbetsterapeut skriver ut delegeringar i delegeringsmodulen i Treserva.

Senast uppdaterad: 22 november 2019

Publicerad: 22 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?