Skriva under dokument digitalt

Guiden visar hur du skriver under ett dokument i Signeringsportalen. Den inspelade guiden visar en äldre version av signeringsportalen, grundfunktionerna är desamma. Fullständig guide finns i guiden med text och bild. Du loggar in med ditt BankID för att säkerställa att det är rätt person som skriver under dokumentet.

Förutsättningar

För att kunna skriva under ett dokument måste du ha fått ett signeringsuppdrag skickat till dig. Information om detta ska ha kommit till din e-post.

Om du inte fått något mejl, men vet att du har ett dokument att skriva under, kan du gå direkt till https://esign.orebro.se.

1. I mejlet som du fått med information om signeringsuppdraget finns en länk till Signeringsportalen. Klicka på den så kommer du direkt till inloggningsidan enligt bilden nedan. Logga in med ditt BankID via QR-kod eller med personnummer. Du behöver ange din e-postadress för att logga in med mobilt BankID.

2. Markera det dokument du vill signera (det förhandsvisas då till höger). Granska innehållet och välj Signera. Uppgifter om andra signatärers hantering visas om du väljer Signeringsinformation.

Tänk på att vissa dokumentet kan innehålla uppgifter som är belagda med sekretess. Var därför noga med att ingen annan kan se din skärm när du läser dem.

3. Nu öppnar du ditt BankID igen och bekräftar signeringen.

4. När du signerat försvinner dokumentet ur listan Dokument att signera. Du finner dokumentet under Underskrivna dokument. Har den som skickat uppdraget uppgett att du får tillgång till dokumentet efter underskrift kan du ladda ned det där. Om du har behov av dokumentet och det inte går att ladda ned i Signeringsportalen kan det distribueras till dig av den som skickade det för signering.

Om du vill avslå dokumentet

Klicka på Avslå om du inte vill signera i dokumentet. Du måste då lämna en kommentar till avslaget. Klicka på Lämna kommentar.

Kommentaren skickas till personen som skickat signeringsuppdraget till dig. Klicka på Avslå efter du skrivit kommentaren.

Efter att ett dokument avslagits, korrigerar den som skickat uppdraget dokumentet och skickar sedan ut det för underskrift på nytt.

När handlingen är signerad av samtliga signatärer hanteras den enligt rutin av den som skickat uppdraget.

Kontrollera signatur
När ett dokument signerats digitalt syns inte underskrifterna i dokumentet, utan finns inbäddade i dokumentets metadata. En stämpel med namn och underskriftsdatum finns dock på dokumentets sista sida.

Du kan se signeringsinformationen med en vanlig PDF-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Visa digital signatur på dokument.

Nedan ser du ett exempel på en giltig signatur.


Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa mer om e-underskrifter och behandling av personuppgifter.

Om du har fler frågor om personuppgifter och sekretess kan du kontakta din lokala informationssäkerhetssamordnare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: