Skicka dokument för digital underskrift

Den här guiden visar hur du från Signeringsportalen skickar ett dokument för digital signering/underskrift.

Förutsättningar

  • Du har ett dokument redo för underskrift. Förutom att i dokumentet ange undertecknarnas namn och roll, är ett tips att även skriva ”Digitalt signerat av” vid namnen så att det tydligt framgår att dokumentet innehåller elektroniska signaturer.
  • Du har undertecknarnas personnummer och e-postadress.

1. Logga in på https://esign.orebro.se med ditt mobila BankID.

2. Klicka på Nytt. Ladda upp dokumentet som ska skrivas under via dra-och-släpp direkt i portalen eller genom att välja fil från din dator.

3. Om du ändrar dig kan dokumentet tas bort innan du skickat det genom att klicka på Ta bort dokument. Även signatärer kan raderas, via den lilla papperskorgen vid namnet.

4. Klicka på Lägg till signatär (de som ska skriva under), sök fram personen eller ange personnummer. Om personen signerat tidigare fylls övriga uppgifter i automatiskt, annars anger du namn, e-postadress och personnummer.

5. Du kan ange ett datum då dokumentet bör vara signerat, samt en kommentar (ett meddelande) till signatärerna. Datumet är endast rådgivande och genererar en påminnelse till signatären. Dokumentet kan e-signeras även efter att datumet passerats.

6. Klicka på Skicka. Signatärerna får ett mejl med en länk till Signeringsportalen där de loggar in och skriver under dokumentet.

Se status och hantera signeringsuppdraget

1. Under Skapade uppdrag i menyn kan du se vad som händer med dina dokument och vilka som har skrivit under eller avslagit.

Ett uppdrag kan ha följande status:

  • Pågående: Signatärerna har fått dokumentet. Här syns vilka som signerat och avslagit.
  • Klart: Dokumentet är undertecknat eller avslaget av alla signatärer
  • Återkallat: Du som skickat signeringsuppdraget har återkallat dokumentet, det vill säga avbrutit signeringen

2. Du kan avbryta signeringen genom att klicka på Återkalla. Alla signatärer blir meddelande om detta via mejl och kan inte längre se eller signera dokumentet.

3. När alla undertecknat dokumentet klickar du på Ladda ner och sparar det på rätt plats. Om dokumentet innehåller känsliga uppgifter eller sekretess, se punkt fyra nedan.

4. Om dokumentet innehåller känsliga uppgifter eller sekretess, är det viktigt att inte lämna en kopia i din dator.

När dokumentet är sparat ska du radera dokumentet (och signeringsuppdraget) genom att klicka på Dokumentförstöraren.

Tänk på att hantera insamling av personuppgifter på ett säkert sätt. Använd befintliga Rutiner för säker mellanlagring och hantering av sekretessklassad information.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!