Skapa och administrera signeringslista i Treserva

Den här videoguiden visar hur du som sjuksköterska eller arbetsterapeut skapar nya signeringslistor och hur du administrerar dem. Guiden lägger särskilt fokus på hur du som sjuksköterska hanterar narkotikaklassade preparat i modulen för signeringslistor i Treserva.

Senast uppdaterad: 22 november 2019

Publicerad: 22 november 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?