Se närvarorapport

Guiden visar hur du i Tempus admin ser Visa platsrapport och Visa barnrapport.

Visa platsrapport

1. Klicka på Välj avdelning.

2. Välj datumperiod.

3. Klicka på Välj synliga kolumner. Här finns fler val att göra beroende på vilka data du vill få fram i tabellen, ex:

 • Avdelning, visar avdelningens namn. Här klickar du om du ska se _Avd Nya Barn
 • Placering från, visar när barnet har sitt startdatum
 • Ålder (idag), visar barnets ålder baserat på dagens datum
 • Osv. Klicka på frågetecknet längst ner till höger för att se mer utförligt om denna sida.

4. Välj Nytt radfilter för att skapa förinställda filtreringar. Välj vad du vill filtrera på och klicka Lägg till filter.

Längst ned i fönstret ser du då en sammanfattning av totaler och du har möjlighet att hämta ut de valda kolumnerna till en excelfil.

I exemplet nedan visas:

 • Avdelning
 • Schemalagd veckonärvaro
 • Prel. veckonärvaro
 • Total schemalagd tid.

Visa barnrapport

1. Klicka på Visa barnrapport.

2. Välj barn genom att filtrera på Kategori, Område o.s.v. eller i fritextrutan. Klicka sedan på barnets namn.

Uppgifterna som kommer upp är per månad, men du kan välja vilket år eller månad du vill se närvaro från genom att ändra i kalendervyn.

I den här vyn ser du Närvarorapport och en tabell över den faktiska närvaron. Du kan ladda ner den till excel genom att klicka på Hämta till excel. Du ser även en Sammanfattning längst ner på sidan.

 • S=Schemalagd
 • L=Ledig
 • X=Anmäld frånvaro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!