Lägga till eller ta bort schemalagd hänvisning/vidarekoppling i Trio

Om du har återkommande tider som du vidarekopplar eller hänvisar din telefon så kan du välja att schemalägga dessa tider. Det kan vara bra om du vill undvika att lägga in en återkommande telefontid manuellt varje dag. Här kan du även ta bort en hänvisning.

1. Öppna Trio

Gå in på intranätet och klicka på Hänvisa/telesök under ditt namn i högra hörnet för att komma till Trio.

Klicka på Inställningar.

Klicka på Schema.

2. Lägg till ett nytt schema

Klicka på Nytt schema för att lägga till en schemalagd hänvisning eller vidarekoppling på din anknytning.

Välj Startdatum, eventuellt Slutdatum och Period för att lägga till en hänvisning om att telefonen ska vara stängd eller vidarekopplad. Enligt exemplet nedan återkommer frånvarobeskedet varje dag.

Välj Frånvaroorsak, Telefonbehandling, Starttid och Sluttid. Klicka sedan på Spara för att behålla inställningarna. Enligt exemplet nedan stängs telefonen kl. 9.30 och öppnas igen kl. 8.30 nästa dag.

Schemat sparas bland Dina scheman där du har möjlighet att Redigera (pennan) eller Ta bort (papperskorg) schemat.

3. När du vill ta bort hänvisningen

Klicka på papperskorgen för att ta bort hänvisningen.

Svara OK när du får frågan att ta bort det här frånvarobeskedet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!