Hantera personal på förskolan

Guiden visar hur du i Tempus admin kan ändra eller lägga till behörighet för personal till avdelning/förskola.

1. Logga in i Tempus admin och välj Hantera och sedan Enheter.

2. Klicka på den förskola du vill hantera (1). Klicka på Redigera (2).

3. Scrolla ner till rubriken Personal (1) och klicka på Personal som är kopplad till enhetens avdelningar (2). Här ser du översikten över vilken personal samt vilka avdelningar de har behörighet att se.

4. Ska en koppling/behörighet tas bort eller läggas till klickar du i eller ur de rutor som finns i tabellen.

Grön ruta - har behörighet att i Tempus Nu se barn/avdelning i aktuell förskola.

Vit ruta - har inte behörighet att i Tempus Nu se barn/avdelning i aktuell förskola.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!