Sommarhälsning med några nyheter

Nu är vi på väg mot sol, sommar och ledigheter. Vill passa på att samtidigt tacka för alla goda insatser som görs för en medmänniska. Kansliet kommer från midsommar gå ner på en lägre bemanning under sommarmånaderna, trots detta är kansliet öppet som vanlig.

Referensgrupp digitalisering

Örebro kommun gör nu en stor satsning på digital utveckling. Överförmyndarkansliet har ett digitaliseringsuppdrag som innebär bland annat att vi ska utveckla vår webbplats och e-tjänster, en anpassning till hela samhällets digitalisering. Vårt mål är att vi ska vara digitalt nåbara dygnets alla timmar och att vi ska kunna kommunicera med varandra på ett enkelt, tryggt och säkert sätt.

Utifrån detta har en referensgrupp startats under våren med ett tiotal ställföreträdare som i samarbetet med kansliet ska inventera behov, komma med nya idéer för att utveckla e-tjänster och webbplatsen.

Årsräkningar och arvoden

I nuläget har vi granskat 725 årsredovisningar av totalt 1162, med målet färdiggranskat 31 september.

Vi tackar att så många har sett möjligheten och lämnat in redovisningen via e-Wärna, kansliet har nyanställt personal för att möta det ökade behovet. Granskningen sker i datumordning utifrån inkommen komplett redovisning (pappershandlingar), nu granskas redovisningar som var inkomna 26 februari, för e-Wärna gäller 15 februari.

När räkningen är granskad och godkänd kommer du dagarna efter få ett arvodesbeslut från oss. Arvodet betalas ut av Örebro kommun (gäller ej dödsbo) vid ordinarie löneutbetalningsdag, oftast den 27:e varje månad. Får du ett arvodesbeslut daterat före den 20:e bör du ha utbetalningen samma månad (undantag finns beroende på helgdagar).

Behov av nya ställföreträdare

Vi har just nu ett rekryteringsläge och är i behov av nya ställföreträdare. Variationen på tillgängliga ärenden är stort och om du hör av dig så kan vi säkert hitta något som passar dig.

Du är välkommen att ringa till oss via Servicecenter 019-21 10 00 och fråga efter någon i rekryteringsteamet. Det går även bra att använda vår e-tjänst för intresseanmälan.

Senast uppdaterad: 24 juni 2019

Publicerad: 24 juni 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?