Påminnelse om att lämna in årsräkningen för 2020

Om du har missat att lämna in årsräkningen i tid (innan 1 mars) är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Årsräkningen och redogörelsen utgör underlag för ditt arvode, är du sen med årsräkningen finns risken att din utbetalning blir senarelagd. Överförmyndarkansliet kommer att skicka påminnelse till de som ännu inte lämnat in årsräkningen.

Om årsräkningen trots det inte skickas in kan tingsrätten besluta om vite (böter) efter beslut av Överförmyndarnämnden.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?